Napake, ki jih delajo tudi maturantje

Tudi ko je naše znanje angleščine na visoki ravni in se lahko tekoče pogovarjamo, se pojavijo jezikovne dileme in napakice, ki se jih sploh ne zavedamo. Prav te napake opazimo tudi na tečaju Priprava na maturo.

Preverite, če pravilen odgovor prepoznate takoj.

 

Z Lingulo spregovorite v tujem jeziku tako sproščeno kot v slovenščini!
Odpravite pogoste napake v angleščini.

1. Ti pogojni stavki …

  • If you had studied, you would pass the exam.
  • If you had studied, you would have passed the exam. 

 

Pravilno: If you had studied, you would have passed the exam.

 

Pogojni stavki sledijo formuli, ki je odvisna od verjetnosti dogodka. Tretji pogojnik (zgornji primer) se uporablja, ko je izpolnitev pogoja nemogoča, saj naj bi se dogodek zgodil v preteklosti in se tudi posledice nanašajo na preteklost. Zato je prava formula: if + past perfect, ...would + have + past participle.


2. Predpreteklik?

  • I've never met anyone from California before I met Jim.
  • I'd never met anyone from California before I met Jim.

 

Pravilno: I'd never met anyone from California before I met Jim.

 

Slovenščina sicer ima predpreteklik (je bil prišel), a ga v praksi ne uporabljamo, kar pa ne drži za angleško govoreči svet. Na višji ravni znanja angleščine nas večina že prepozna past perfect in ga s trudom tudi pravilno uporablja. Na žalost pa ga še vedno prepogosto spregledamo v primerih, ko nam časovni prislovi namigujejo na present perfect, pri tem pa pozabimo, da je dogodek postavljen v preteklost.


3. At the beginning ali in the beginning?

  • At the beginning of the story, Jane decides to go on holiday to Barcelona.
  • In the beginning of the story, Jane decides to go on holiday to Barcelona.

 

Pravilno: In the beginning of the story, Jane decides to go on holiday to Barcelona.

 

Ko želimo stavek začeti s slovenskim »na začetku«, imamo v angleščini dve možnosti: in the beginning in at the beginning. Obe imata isti pomen, le njuna raba je različna. In the beginning se uporablja za časovni začetek nečesa. At the beginning uporabljamo, ko se nekaj prostorsko nahaja na začetku, recimo at the beginning of the village.

4. I am writing ali I am writting?

  • I am writting in response to your job posting.

  •  I am writing in response to your job posting.

 

Pravilno: I am writing in response to your job posting.

 

Ko končno usvojimo nepravilne glagole, smo tako ponosni, da včasih začnemo uporabljati njihovo nepravilno črkovanje tudi tam, kjer to ni pravilno. Glagol write se konča s črko -e in ta pri tvorjenju gerundija ali glagolnika (glagol + -ing) odpade. A se hkrati ravno zato, ker se glagol konča na -e, soglasnik pred tem e-jem ne podvoji. Torej, glagol write je nepravilen glagol s tretjo obliko written, a ta podvojeni -t ne drži za writing.

5. Information ali informations?

 

  • Could you give me some informations?
  • Could you give me some information?

 

Pravilno: Could you give me some information?

 

Beseda information je v angleščini nešteven samostalnik (kot recimo v slovenščini sneg ali hribovje), kar pomeni, da ne glede na količino informacij, ki jih iščemo, vedno uporabimo obliko information. Če želimo poudariti, da iščemo le eno informacijo, pa recimo besedno zvezo a piece of information.

Koliko napak bi se zgodilo vam?  

Če ste dijak četrtega letnika in vas  skrbi, kako bo šlo na maturi, se lahko odločite za intenziven tečaj Priprava na maturo iz angleščine.

Želite več informacij o tečaju angleščine?

Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si. Z veseljem vam bomo svetovali glede izbire pravega tečaja.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki