Angleščina B1.2 - 30a

Angleščina, skupina 6-8, VESELE URICE

Izberite:
Osnovna cena:
279,90 €
Dnevi:
PET
Termin:
9.30-11.00
Udeleženci:
6-8
Število ur:
30
Obdobje:
marec-junij

Za izračun cene izberite plačnika.

Število obrokov:

Največji skupni popust:
25,00 % oz. 30,00 % (dijaki, redni študentje samoplačniki, upokojenci)

Uveljavljam popust(e):
5,00 % - za dijake, študente in upokojence (velja samo ob predložitvi veljavnega dokazila)

5,00 % - za plačilo v enkratnem znesku ob prijavi

10,00 % - za termin med 9.00 in 15.30

5,00 % - za drugega in vsakega nadaljnjega družinskega člana, ki hkrati obiskujejo tečaj v Linguli oz. drugi tečaj, ki ga obiskuje isti tečajnik

3,00 % - ob vpisu v četrti in vsak nadaljnji tečaj

Koda za popust:

Gradivo, ki ga potrebujete na tečaju:
Speakout Intermediate, 2nd edition: učb. (Cena: 31,90 €)

Speakout Intermediate, 2nd edition: dz. (Cena: 20,50 €)

Največji skupni popust:
20,00 %

Uveljavljam popust(e):
10,00 % - za termin med 9.00 in 15.30

3,00 % - ob vpisu v četrti in vsak nadaljnji tečaj

5,00 % - za 2 do 4 udeležence iz istega podjetja

Koda za popust:

Gradivo, ki ga potrebujete na tečaju:
Speakout Intermediate, 2nd edition: učb. (Cena: 31,90 €)

Speakout Intermediate, 2nd edition: dz. (Cena: 20,50 €)