ID CEFR Tečaj Dnevi Termin Šol. ur Obdobje Cena* Akcijska cena*
825910Angleščina, E-šola poslovne korespondencePo dogovoruPo dogovoru4 tednePo dogovoru80,31-Izberi
825911A1Angleščina A1.1 - 45aTO16.15-18.4545september-januar423,54402,36Izberi
825912A1Angleščina A1.1 - 45aPO19.00-21.3045september-januar423,54402,36Izberi
825913A1Angleščina A1.1 - 40aPET18.45-20.4540september-januar448,05425,65Izberi
825914A1Angleščina A1.1 - 45b ČE19.15-21.4045september-januar423,54-Izberi
825915A1Angleščina A1.1 - 90TO, ČE19.00-21.3090september-januar747,24709,88Izberi
825916A1Angleščina A1.2 - 45a TO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825917A1Angleščina A1.2 - 45bČE16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825918A1Angleščina A1.2 - 90TO, ČE19.00-21.3090september-januar747,24-Izberi
825919A2Angleščina A2 - 45aPO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825920A2Angleščina A2 - 45bPO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825921A2Angleščina A2 - 45cPO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825922A2Angleščina A2 - 90PO, SR16.15-18.4590september-januar747,24-Izberi
825923B1Angleščina B1.1 - 45aTO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825924B1Angleščina B1.1 - 45bTO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825925B1Angleščina B1.1/B1.2 - 90bTO, ČE19.00-21.3090september-januar747,24-Izberi
825926B1Angleščina B1.2 - 45aPO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825927B1Angleščina B1.2 - 45b ČE19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825928B1Angleščina B1.2 - 90TO, ČE16.15-18.4590september-januar747,24-Izberi
825929B2Angleščina B2.1 - 45a SR16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
825930B2Angleščina B2.1 - 45bPO16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
825931B2Angleščina B2.1 - 90PO, SR16.15-18.4590september-januar793,91-Izberi
825932B2Angleščina B2.2 - 45aSR16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
825933B2Angleščina B2.2 - 45bSR19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825934C1Angleščina C1.1 - 45aTO16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
825935C1Angleščina C1.1 - 45bČE19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825936C1Angleščina C1.2 - 45aPO16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
825937C1Angleščina C1.2 - 45bTO19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825938C1Book club, konverzacija o prebrani knjigi z izvirnim govorcem, raven C1 ČET19.15-20.4520september-januar248,61-Izberi
825939B1Angleščina B1 - 45a, poslovniTO19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825940B2Angleščina B2 - 45a, poslovniTO19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825941C1Angleščina C1 - 45b, poslovniČE19.15-21.4045september-januar448,05-Izberi
825942A2Angleščina A2 - 60bTO, ČE7.00-8.3060september-januar534,02-Izberi
825943B2Angleščina B2.1 - 30cČE7.15-8.4530september-januar307,89-Izberi
825944B1Angleščina B1 - 30a, poslovniSR7.15-8.4530september-januar307,89-Izberi
825945B2Angleščina B2 - 30a, poslovniTO7.15-8.4530september-januar307,89-Izberi
825946A1Nemščina A1.1 - 45aTO16.15-18.4545september-januar423,54402,36Izberi
825947A1Nemščina A1.1 - 45aČE19.00-21.3045september-januar423,54402,36Izberi
825948A1Nemščina A1.1 - 40aPET18.45-20.4540september-januar448,05425,65Izberi
825949A1Nemščina A1.1 - 45bSR16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825950A1Nemščina A1.1 - 90PO, SR16.15-18.4590september-januar747,24709,88Izberi
825951A1Nemščina A1.1 - 90TO, ČE16.15-18.4590september-januar747,24709,88Izberi
825952A1Nemščina A1.1 - 90TO, ČE19.00-21.3090september-januar747,24709,88Izberi
825953A1Nemščina A1.2 - 45aTO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825954A1Nemščina A1.2 - 45aTO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825955A1Nemščina A1.2 - 45bČE19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825956A1Nemščina A1.2 - 90TO, ČE16.15-18.4590september-januar747,24-Izberi
825957A2Nemščina A2 - 45aSR16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825958A2Nemščina A2 - 45bPO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825959A2Nemščina A2 - 90TO, ČE16.15-18.4590september-januar747,24-Izberi
825960B1Nemščina B1.1 - 45aTO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825961B1Nemščina B1.1 - 45bSR16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825962B1Nemščina B1.1 - 90PO, SR19.00-21.3090september-januar747,24-Izberi
825963B1Nemščina B1.2 - 45aSR19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825964B1Nemščina B1.2 - 45bPO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825965B1Nemščina B1.2 - 90PO, SR19.00-21.3090september-januar747,24-Izberi
825966B2Nemščina B2.1 - 45aSR16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
825967B2Nemščina B2.1 - 45bČE19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825968B2Nemščina B2.1 - 90PO, SR19.00-21.3090september-januar793,91-Izberi
825969B2Nemščina B2.2 - 45aPO16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
825970B2Nemščina B2.2 - 90TO, ČE16.15-18.4590september-januar793,91-Izberi
825971C1Nemščina C1.1 - 45bPO19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825972C1Nemščina C1.2 - 45bČE16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
825973B2Nemščina, priprava na izpit Goethe-Zertifikat B2ČE19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825974C1Nemščina, priprava na izpit Goethe-Zertifikat C1PO19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825975A1Italijanščina A1 - 45aTO19.00-21.3045november-marec423,54402,36Izberi
825976A1Italijanščina A1 - 45aPO16.15-18.4545september-januar423,54402,36Izberi
825977A1Italijanščina A1 - 40aPET18.45-20.4540september-januar448,05425,65Izberi
825978A1Italijanščina A1 - 45bSR16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825979A1Italijanščina A1 - 45bSR19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825980A1Italijanščina A1 - 45cTO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825981A1Italijanščina A1 - 45cSR19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825982A1Italijanščina A1 - 40cPET18.45-20.4540september-januar448,05-Izberi
825983A2Italijanščina A2 - 45aČE16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825984A2Italijanščina A2 - 45bPO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825985A2Italijanščina A2 - 45cPO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825986B1Italijanščina B1 - 45aTO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825987B1Italijanščina B1 - 45cTO19.15-21.4045september-januar423,54-Izberi
825988B2Italijanščina B2 - 45bTO19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
825989A1Italijanščina A2 - 45aTO10.00-12.2545september-januar423,54381,19Izberi
825990A2Italijanščina A2 - 30cSR9.30-11.0030september-januar279,90251,91Izberi
825991A1Francoščina A1 - 45aČE19.15-21.3045november-marec423,54402,36Izberi
825992A1Francoščina A1 - 45aTO17.00-18.4545september-januar423,54402,36Izberi
825993A1Francoščina A1 - 40aPET18.45-20.4540september-januar448,05425,65Izberi
825994A1Francoščina A1 - 45bPO17.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825995A1Francoščina A1 - 45cPO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825996A2Francoščina A2 - 45cTO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
825997A2Francoščina A2 - 45dČE16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825998B1Francoščina B1.2- 45b PO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
825999C1Francoščina C1.1 - 45aSR19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
826000A1Španščina A1 - 45aSR19.15-21.3045november-marec423,54402,36Izberi
826001A1Španščina A1 - 45aTO19.00-21.3045september-januar423,54402,36Izberi
826002A1Španščina A1 - 40aPET18.45-20.4540september-januar448,05425,65Izberi
826003A1Španščina A1 - 45bČE19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
826004A1Španščina A1 - 40bPET18.45-20.4540september-januar448,05-Izberi
826005A2Španščina A2 - 45a TO16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
826006A2Španščina A2 - 40bPET18.45-20.4540september-januar448,05-Izberi
826007A2Španščina A2 - 45cPO19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
826008B1Španščina B1 - 45cSR19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
826009B2Španščina B2.1 - 45a PO16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
826010B2Španščina B2.2 - 45aČE16.15-18.4545september-januar448,05-Izberi
826011C1Španščina C1.1 - 45a PO19.00-21.3045september-januar448,05-Izberi
826012A2Španščina A2 - 30bTO9.30-11.0030september-januar279,90251,91Izberi
826013A1Kitajščina A1 - 45aPO19.00-21.3045september-januar423,54402,36Izberi
826014B1Kitajščina B1 - 40aPET18.45-20.4540september-januar448,05-Izberi
826015A1Ruščina A1 - 45aPO19.00-21.3045september-januar423,54402,36Izberi
826016A1Ruščina A1 - 45aPO16.15-18.4545september-januar423,54402,36Izberi
826017A1Ruščina A1 - 40aPET18.45-20.4540september-januar448,05425,65Izberi
826018A1Ruščina A1 - 45cSR19.15-21.4045september-januar423,54-Izberi
826019A2Ruščina A2 - 45cSR19.00-21.3045september-januar423,54-Izberi
826020B1Ruščina B1 - 45cSR16.15-18.4545september-januar423,54-Izberi
826021A1Grščina A1 - 40aSR19.15-21.4040september-januar448,05425,65Izberi
826022A1Grščina A1 - 40c ČE16.15-18.4540september-januar448,05-Izberi
826023A2Grščina A2 - 40a ČE19.00-21.3040september-januar448,05-Izberi
826024A1Slovenščina A1 - 60aTO, ČE7.30-9.0060september-januar534,02507,32Izberi
826025A1Slovenščina A1 - 90aTO, ČE19.00-21.3090september-januar747,24709,88Izberi
826026A1Portugalščina A1 - 45aTO16.15-18.4545september-januar423,54402,36Izberi
826027A1Portugalščina A1 - 45cTO19.00-20.3045september-januar423,54-Izberi
826028Angleščina, občasne pravljične urice (4-6 let) SO, 20. 11.10.00-11.302sobota, 16. 10.20,00-Izberi
826029Angleščina, občasne pravljične urice (4-6 let) SO, 18. 12.10.00-11.302sobota, 16. 10.20,00-Izberi
826030Angleščina, pravljične urice 1, 1. del (2,5-4 let) TO16.45-17.3030september-junij318,00-Izberi
826031Angleščina, pravljične urice 1, 2. del (4-5 let) TO17.45-18.3030oktober-junij318,00-Izberi
826032Angleščina, pravljične urice 2, 2. del (5-6 let) ČE17.50-19.0555oktober-junij530,00-Izberi
826033A1Angleščina 1 (1.-2. raz.) SR16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826034A1Angleščina 1 (1.-2. raz.) ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826035A1Angleščina 1 (1.-2. raz.) PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826036A1Angleščina 1 (1.-2. raz.) PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826037A1Angleščina 2 (3.-4. raz.)SR17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826038A1Angleščina 2 (2.-3 .raz.) ČE16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826039A1Angleščina 2 (2.-3. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826040A1Angleščina 2 (2.-3. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826041A1Angleščina 3 (4.-5. raz.)SR17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826042A1Angleščina 3 (3.-4. raz.)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826043A1Angleščina 3 (3.-4. raz.) PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826044A1Angleščina 3 (3.-5. raz. )PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826045A1Angleščina 4 (4.-6. raz.) SR16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826046A1Angleščina 4 (4.-6. raz.) ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826047A1Angleščina 4 (5.-6. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826048A1Angleščina 4 (4.-6. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826049A1Angleščina 5, mini skupina (4.-5. raz.)PO17.15-18.3030september-januar363,23-Izberi
826050A1Angleščina 5 (6.-7. raz.)SR17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826051A1Angleščina 5 (5.-6. raz.)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826052A1Angleščina 5 (5.-6. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826053A2Angleščina A2 (7.-8. raz.) SR17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826054A2Angleščina A2 (6.-8. raz.) ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826055A2Angleščina A2 (7.-8. raz.) PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826056B1Angleščina B1.1 (7.-9. raz.)SR17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826057B1Angleščina B1.1 (7.-9. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826058B1Angleščina B1.1 (od 8. raz. in dijaki)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826059B1Angleščina B1.1+ (od 7. raz. in dijaki)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826060B1Angleščina B1.1+ (od 7. raz. in dijaki)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826061B2Angleščina B2.1 (od 8. raz. in dijaki) ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826062B2Angleščina B2.1 (od 9. raz. in dijaki)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826063A2Angleščina A2 za dijakeTO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826064B1Angleščina B1.1 (od 8 raz. in dijaki)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826065B2Angleščina B2.1 (od 8. raz. in dijaki) ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826066B2Angleščina B2.1 (od 9. raz. in dijaki)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826067C1Angleščina C1.1 za dijake z native speaker ČE19.10-20.4060september-junij547,00-Izberi
826068B2-C1Angleščina, priprava na maturo, višji nivoSR19.00-20.3045november-maj448,00-Izberi
826069B2-C1Angleščina, priprava na maturo, osnovni nivoPO19.00-20.3045november-maj448,00-Izberi
826070A1Angleščina 1 (1.-2. raz.) ČE16.15-17.3055september-junij530,00-Izberi
826071A1Angleščina 1 (1.-2. raz.) PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826072A1Angleščina 2 (3.-4. raz.)ČE16.15-17.3055september-junij530,00-Izberi
826073A1Angleščina 2 (3.-4. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826074A1Angleščina 3 (4.-5. raz.)ČE16.15-17.3055september-junij530,00-Izberi
826075A1Angleščina 3 (4.-5. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826076A1Angleščina 4 (5.-6. raz.)ČE16.15-17.3055september-junij530,00-Izberi
826077A1Angleščina 4 (5.-6. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826078A1Angleščina 5 (6.-7. raz.)ČE16.15-17.3055september-junij530,00-Izberi
826079A1Angleščina 5 (6.-7. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826080A2Angleščina A2 (7.-8. raz.)SR17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826081A2Angleščina A2 (6.-8. raz.) ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826082A2Angleščina A2 (7.-8. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826083B1Angleščina B1.1 (7.-9. raz.)SR17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826084B1Angleščina B1.1 (7.-9. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826085B1Angleščina B1.1 (od 8. raz. in dijaki)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826086A2Angleščina B1.1+ (7.-9. raz.)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826087B1Angleščina B1.1+ (od 7.raz. in dijaki)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826088B2Angleščina B2.1 (od 8. raz. in dijaki)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826089B2Angleščina B2.1 (od 9. raz. in dijaki)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826090A2Angleščina A2 za dijakeTO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826091B1Angleščina B1.1 (od 8. raz. in dijaki)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826092B2Angleščina B2.1 (od 8. raz. in dijaki)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826093B2Angleščina B2.1 (od 9. raz. in dijaki)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826094C1Angleščina C1.1 z native speakerČE19.10-20.4060september-junij547,00-Izberi
826095B2-C1Angleščina, priprava na maturo, višji nivoSR19.00-20.3045november-maj448,00-Izberi
826096B2-C1Angleščina, priprava na maturo, osnovni nivoPO19.00-20.3045november-maj448,00-Izberi
826097Nemščina, pravljične urice (4-5 let) PO16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826098A1Nemščina 1 (5 -7 let) PO16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826099A1Nemščina 1 (1.-3. raz.) ČE16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826100A1Nemščina 2 (1.-3. raz.) PO17.30-18.4555oktober-junij530,00-Izberi
826101A1Nemščina 3 (3.-4. raz.) PO17.30-18.4555oktober-junij530,00-Izberi
826102A1Nemščina 3 (4.-5. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826103A1Nemščina A1.1 (6.-9. raz.)SR19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826104A1Nemščina A1.1 (6.-9. raz.)ČE16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826105A1Nemščina A1.2 (6.-7. raz.)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826106A1Nemščina A1.2 (6.-8. raz.)ČE19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826107A1Nemščina A1.2 (7.-9. raz.)PE15.45-17.0060september-junij547,00-Izberi
826108A1Nemščina A2.1 (6. -7. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826109A1Nemščina A2.1 (6.-9. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826110A2Nemščina A2.2 (7.-9. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826111B1Nemščina B1.1 (od 9. raz. in dijaki)SR19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826112A1Nemščina A1.1 za dijake TO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826113A1Nemščina A1.2-A2.1 za dijake PO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826114B2-C1Nemščina, priprava na maturo, višji nivoČE19.00-20.3045november-maj448,00-Izberi
826115A1Francoščina 1 (2.-4. raz.) PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826116A1Francoščina A1.1 (6.-9. raz.)TO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826117A1Francoščina A1.1 (6.-9. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826118A1Španščina 1 (2.-4. raz.) SR16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826119A1Španščina 4 SR17.30-18.4555september-junij530,00-Izberi
826120A1Španščina 5PE15.30-16.4560september-junij547,00-Izberi
826121A1Španščina A1.1 (6.-9. raz.)PE15.15-16.3060september-junij547,00-Izberi
826122A1Španščina A1.1 (6.-9. raz.)ČE19.15-20.4560september-junij547,00-Izberi
826123A1Španščina A1.2 (6.-9. raz.)TO14.30-16.0055september-junij530,00-Izberi
826124A2Španščina A2.2 (od 9. raz. in dijaki)PO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826125A1Italijanščina 1 (2.-4. raz.) PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826126A1Italijanščina A1.1 (6.-9. raz.)PO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826127A1Kitajščina 1 (2.-4. raz.)TO16.15-17.3055september-junij530,00-Izberi
826128A1Kitajščina 1 (6.-9. raz.)TO17.30-19.0055september-junij530,00-Izberi
826129A1Nemščina 1 (1.-3. raz.) ČE16.15-17.3055september-junij530,00-Izberi
826130A1Nemščina 1 (3.-5. raz.) SR16.15-17.3055september-junij530,00-Izberi
826131A1Nemščina A1.1 (6.-9. raz.)ČE16.30-17.4555september-junij530,00-Izberi
826132A1Nemščina A1.1 (6.-9. raz.)SR19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826133A1Nemščina A1.2 (7.-9. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826134A1Nemščina A1.2 (6.-7. raz.)ČE17.50-19.0555september-junij530,00-Izberi
826135A1Nemščina A1.2 (6.-8. raz.)ČE19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826136A1Nemščina A1.2 (6. -7. raz.)PE17.00-18.3060september-junij547,00-Izberi
826137A1Nemščina A2.1 (6.-9. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826138A2Nemščina A2.2 (7.-9. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826139B1Nemščina B1.1 (7.-9. raz.)SR19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826140A1Nemščina A1.1 za dijakeTO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826141A2Nemščina A1.2-A2.1 za dijakePO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826142B2-C1Nemščina, priprava na maturo, višji nivo, NA DALJAVOČE19.00-20.3045november-maj448,00-Izberi
826143B2-C1Nemščina, priprava na maturo, osnovni nivo, NA DALJAVOPO19.00-20.3045november-maj448,00-Izberi
826144A1Francoščina A1.1 (6.-9. raz.)TO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826145A1Francoščina A1.1 (6.-9. raz.)PE15.15-16.4560september-junij547,00-Izberi
826146A1Španščina A1.1 (6.-9. raz.)PE15.15-16.3060september-junij547,00-Izberi
826147A1Španščina A1.1 (6.-9. raz.)ČE19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826148A1Španščina A1.2 (6.-9. raz.)TO14.30-16.0055september-junij530,00-Izberi
826149A2Španščina A2.2 (od 9. raz. in dijaki)PO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826150A1Italijanščina A1.1 (6.-9. raz.)PO19.00-20.3060september-junij547,00-Izberi
826151B1-B2Angleščina, E-šola poslovne korespondencepo dogovorupo dogovoru4 tednepo dogovoru80,31-Izberi
826152B1-B2Angleščina, E-šola poslovne korespondencepo dogovorupo dogovoru8 tednovpo dogovoru147,41-Izberi
826153A1-C1E-tečaj PLUS - ekskluzivno za tečajnike Lingulekadarkoli kjerkoli eno leto12 mesecev220,00-Izberi
826154A1-A2E-tečaj SAMOUKkadarkoli kadarkoli 6 mesecevkoriščenje med 15. 12. 2020 in 30. 9. 2021 140,00-Izberi
826155A1-A2E-tečaj SAMOUK kadarkoli kjerkoli eno leto12 mesecev220,00-Izberi
826156A1-C1E-tečaj PLUS - ekskluzivno za tečajnike Lingulekadarkoli kjerkoli eno leto12 mesecev220,00-Izberi
826157A1-C1E-tečaj SAMOUK nadaljevalnikadarkoli kadarkoli 6 mesecevkoriščenje med 15. 12. 2020 in 30. 9. 2021 140,00-Izberi
826158A1-C1E-tečaj SAMOUK nadaljevalni kadarkoli kjerkoli eno leto12 mesecev220,00-Izberi
826159Potrdilo o znanju jezikapo dogovorupo dogovoru169,00-Izberi
826160Potrdilo o znanju jezika - izdaja potrdila isti dan po dogovorupo dogovoru189,00-Izberi
826161Angleščina, potrdilo o znanju jezikapo dogovorupo dogovoru134,29-Izberi
826162Individualno svetovanje za mednarodni izpit iz angleščine po dogovorupo dogovoru2po dogovoru39,00-Izberi

* Cena vključuje DDV.