Prevod reklamne brošure v angleščino

Prevod reklamne brošure v angleščino

Če imate že pripravljeno besedilo v slovenščini, se lahko odločite za lektoriranje slovenskega besedila in prevajanje reklamne brošure v angleščino.
Preberi več

Prevod uradnega vabila v angleščino

Prevod uradnega vabila v angleščino

Uradno vabilo mora imeti pravilno obliko, biti mora jasno in slovnično ustrezno. Ko želimo na dogodek povabiti tuje goste in je skupni jezik sporazumevanja angleščina, se priporoča tudi prevajanje vabila v angleščino.
Preberi več

Prevod priporočila v angleščino

Prevod priporočila v angleščino

Ker vse pogosteje iščemo zaposlitev v tujini, je tudi prevajanje priporočila pogosto iskana storitev. Pri tem je pomembno tudi to, da je priporočilo ustrezno strukturirano in brez slovničnih napak.
Preberi več

Prevajanje pogodbe v angleščino

Prevajanje pogodbe v angleščino

Pogodba je soglasje med dvema ali več stranmi. Prevajanje pogodbe v angleščino boste potrebovali v primeru, če je ena izmed strani tujec in bo angleščina določena kot jezik sporazumevanja v pogodbi.
Preberi več

Prevajanje čestitk v nemščino

Prevajanje čestitk v nemščino

Pri uradnem čestitanju v tujem jeziku je pomembno, da je čestitka jezikovno ustrezna in brez napak, zato je priporočljivo, da prevajanje opravi izkušen prevajalec.
Preberi več