Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje

Prevajanje in sodni prevodi

Potrebujete pomoč pri naročilu prevoda? Pokličite na 030 650 255 ali se posvetujte se z nami.

Lingula, ta jezična šola | Prevajanje, prevodi

Sodno overjen prevod potrebujemo za prevode spričeval, diplom, pogodb, izpisov iz sodnega registra, certifikatov, delovnih dovoljenj, finančnih poročil in drugih različnih vrst potrdil.

Sodni prevod: besedilo v izvirniku in njegov prevod v ciljni jezik

Sodno overjen prevod je sestavljen iz besedila v izvirniku in njegovega prevoda v ciljni jezik. Oba dokumenta sta povezana s trakom.

Prevode opravijo sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovani za stalne sodne tolmače.

Sodni tolmač jamči za natančnost in ustreznost prevoda

Sodni prevodi morajo nositi uradni žig sodnega tolmača, s katerim se prevod overi. Hkrati pa prevajalec z njim jamči za natančnost in ustreznost prevoda. 

Med sodne prevode spadajo vse uradne listine (šolska spričevala, univerzitetne diplome itd.), ki jih boste potrebovali ob selitvi v tujino, prevodi sodb, sodnih odločb ali vlog pri sodiščih. 

Najpogostejši sodni prevodi

Sodno overjeni prevodi diplom, spričeval, potrdil, pooblastil, osebnih dokumentov in sodno overjeni prevodi pogodb, izpisov iz sodnega registra ter letnih poročil so najpogostejši dokumenti, s katerimi se srečujejo Lingulini sodni tolmači.

Sodni prevod ‒ najpogostejši jeziki

Sodno overjeni prevodi v angleškem, nemškem, hrvaškem, srbskem, bosanskem, črnogorskem, italijanskem, francoskem, makedonskem, ruskem in drugih jezikih.

Kakšna je razlika med pisnim in sodnim prevodom?

 
Pisni prevod Sodni prevod
Pripravi ga »navaden« prevajalec.
Pripravi ga zaprisežen prevajalec, ki je z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovan za sodnega tolmača.
Ni pravno formalno veljaven v tujini.
Je pravno formalno veljaven v tujini (v uradnih situacijah, npr. prijave za službo, prošnje za državljanstvo itd.).
Zajema le prevod.
Sestavljen je iz: izvirnika, prevoda, izjave in žiga, s katerima sodni tolmač zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen ter se popolnoma ujema z izvirnikom.
Stranka ga lahko prejme po elektronski pošti.
Stranka ga prejme v fizični obliki.