Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje

Priprava na izpit iz angleščine za otroke

Potrebujete pomoč pri izbiri tečaja? Posvetujte se z nami.

Lingula, ta jezična šola | Mednarodni izpiti

Izpiti iz angleščine za otroke  

Izpiti iz angleščine YLE (Cambridge Young Learners English Tests) so namenjeni otrokom med sedmim in dvanajstim letom. Otrokom omogočajo, da se v sproščenem okolju in na zanimiv način seznanijo z mednarodnimi preizkusi znanja.

 • So pozitivna izkušnja preverjanja znanja in zgodnja motivacija za izpite iz splošne angleščine za odrasle.
 • Oblikovani so po enakih merilih kot izpiti Univerze v Cambridgeu za odrasle, le teme in naloge so prilagojene otrokom. Izpiti YLE potekajo na teh zahtevnostnih stopnjah:

Angleščina za otroke - izpit Starters

Izpit Starters (raven A1 po CEFR) je namenjen otrokom od sedmega leta dalje, ki imajo za sabo približno 100 ur učenja angleščine. Najpogosteje ga opravljajo tretje- in četrtošolci.

Cambridge English: Starters je prvi izpit za otroke med 7. in 9. letom, ki so se angleško učili vsaj 2 leti. Na testu mora otrok:

 • prepoznati barve v angleščini
 • odgovoriti na zelo preprosta vprašanja o sebi
 • napisati enobesedne odgovore na kratka vprašanja

Potek testa

 • Slušni del traja 20 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 20 minut.
 • Ustni del traja 3 do 5 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Za vsak del testa lahko otrok dobi do 5 ščitov. Potrdilo s skupnim številom ščitov otrok prejme približno mesec dni po opravljanju izpita. 

Angleščina za otroke - izpit Movers

Izpit Movers (raven A1 po CEFR) je drugi po zahtevnosti. Test navadno opravljajo otroci, stari med 8 in 11 let, ki so se učili angleščino približno 175 ur ali 3 leta v Linguli. 

Cambridge English: Movers je drugi od treh izpitov YLE. Otroke spodbuja h komuniciranju v angleščini v različnih življenjskih situacijah in ustvarja pozitivno vzdušje med opravljanjem testa. Raven izpita: začetna = A1.

Na testu mora otrok:

 • razumeti osnovna navodila v angleščini
 • izpolniti preprost obrazec ali odgovarjati na vprašanja o sebi
 • odgovarjati na vprašanja in zapisati preprosta dejstva (na primer dneve v tednu, uro ali imena), ki jih sliši ali prebere v zgodbici

Potek testa

 • Slušni del traja 25 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 30 minut.
 • Ustni del traja 5 do 7 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Otrok lahko prejme največ 5 ščitov za vsak del testa. Število ščitov, ki jih osvoji v vsakem delu, bo prikazano na potrdilu, ki ga prejme približno mesec dni po opravljanju izpita.

Angleščina za otroke - izpit Flyers

Izpit Flyers (raven A2 po CEFR) je tretji in najzahtevnejši. Otroci, ki opravljajo izpit, so navadno stari od 9 do 12 let in so se učili angleščino približno 250 ur. 

Cambridge English: Flyers je najzahtevnejši od 3 testov za otroke YLE. Pokaže, da otrok razume preprosto angleščino v vsakdanjih situacijah in zna komunicirati v preprosti angleščini. Raven izpita: osnovna = A2 na skupni evropski lestvici.

Na testu mora otrok:

 • razložiti razlike med zgodbama ali slikama
 • napisati ali povedati kratko zgodbo v angleščini
 • zastavljati vprašanja in uporabljati preteklik

Cambridge English: Flyers po zahtevnosti ustreza Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Potek testa

 • Slušni del traja 25 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 40 minut.
 • Ustni del traja 7 do 9 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Otrok lahko prejme največ 5 ščitov za vsak del testa. Število ščitov, ki jih osvoji v vsakem delu, bo prikazano na potrdilu, ki ga prejme približno mesec dni po opravljanju izpita.

Kje, kdaj in kako

Izpit YLE se opravljajo konec šolskega leta, praviloma v petek ali soboto v prostorih Lingule.

Preverjajo se vse 4 jezikovne spretnosti: branje, pisanje, slušno razumevanje in ustno izražanje, kar daje otroku, učitelju in staršem celovito sliko o otrokovem znanju. Pisni, bralni in slušni del trajajo skupaj 40 do 60 minut, ustni del pa 5 do 10 minut. Vprašanja in naloge so usmerjeni v praktično znanje jezika, opisovanje slik, odzive v različnih vsakodnevnih situacijah. Izpraševalci so izkušeni in posebej izšolani za preverjanje otrok te starosti.

Pozitivna izkušnja

Vsi otroci, ki opravljajo izpit, prejmejo priznanje. Preberite več o prednostih izpitov YLE za motivacijo otrok pri učenju angleščine.