Ligula
Skoči na vsebino

Priprava na izpit iz angleščine za otroke

Lingula, ta jezična šola | Mednarodni izpiti

Izpiti iz angleščine za otroke  

Izpiti iz angleščine YLE (Cambridge Young Learners English Tests) so namenjeni otrokom med sedmim in dvanajstim letom. Otrokom omogočajo, da se v sproščenem okolju in na zanimiv način seznanijo z mednarodnimi preizkusi znanja.

 • So pozitivna izkušnja preverjanja znanja in zgodnja motivacija za izpite iz splošne angleščine za odrasle.
 • Oblikovani so po enakih merilih kot izpiti Univerze v Cambridgeu za odrasle, le teme in naloge so prilagojene otrokom. Izpiti YLE potekajo na teh zahtevnostnih stopnjah:

Angleščina za otroke - izpit Starters

Izpit Starters (raven A1 po CEFR) je namenjen otrokom od sedmega leta dalje, ki imajo za sabo približno 100 ur učenja angleščine. Najpogosteje ga opravljajo tretje- in četrtošolci.

Cambridge English: Starters je prvi izpit za otroke med 7. in 9. letom, ki so se angleško učili vsaj 2 leti. Na testu mora otrok:

 • prepoznati barve v angleščini
 • odgovoriti na zelo preprosta vprašanja o sebi
 • napisati enobesedne odgovore na kratka vprašanja

Potek testa

 • Slušni del traja 20 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 20 minut.
 • Ustni del traja 3 do 5 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Za vsak del testa lahko otrok dobi do 5 ščitov. Potrdilo s skupnim številom ščitov otrok prejme približno mesec dni po opravljanju izpita. 

Angleščina za otroke - izpit Movers

Izpit Movers (raven A1 po CEFR) je drugi po zahtevnosti. Test navadno opravljajo otroci, stari med 8 in 11 let, ki so se učili angleščino približno 175 ur ali 3 leta v Linguli. 

Cambridge English: Movers je drugi od treh izpitov YLE. Otroke spodbuja h komuniciranju v angleščini v različnih življenjskih situacijah in ustvarja pozitivno vzdušje med opravljanjem testa. Raven izpita: začetna = A1.

Na testu mora otrok:

 • razumeti osnovna navodila v angleščini
 • izpolniti preprost obrazec ali odgovarjati na vprašanja o sebi
 • odgovarjati na vprašanja in zapisati preprosta dejstva (na primer dneve v tednu, uro ali imena), ki jih sliši ali prebere v zgodbici

Potek testa

 • Slušni del traja 25 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 30 minut.
 • Ustni del traja 5 do 7 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Otrok lahko prejme največ 5 ščitov za vsak del testa. Število ščitov, ki jih osvoji v vsakem delu, bo prikazano na potrdilu, ki ga prejme približno mesec dni po opravljanju izpita.

Angleščina za otroke - izpit Flyers

Izpit Flyers (raven A2 po CEFR) je tretji in najzahtevnejši. Otroci, ki opravljajo izpit, so navadno stari od 9 do 12 let in so se učili angleščino približno 250 ur. 

Cambridge English: Flyers je najzahtevnejši od 3 testov za otroke YLE. Pokaže, da otrok razume preprosto angleščino v vsakdanjih situacijah in zna komunicirati v preprosti angleščini. Raven izpita: osnovna = A2 na skupni evropski lestvici.

Na testu mora otrok:

 • razložiti razlike med zgodbama ali slikama
 • napisati ali povedati kratko zgodbo v angleščini
 • zastavljati vprašanja in uporabljati preteklik

Cambridge English: Flyers po zahtevnosti ustreza Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Potek testa

 • Slušni del traja 25 minut.
 • Bralni in pisni del trajata 40 minut.
 • Ustni del traja 7 do 9 minut.

Ocenjevanje

Ni pozitivnih ali negativnih ocen. Otrok lahko prejme največ 5 ščitov za vsak del testa. Število ščitov, ki jih osvoji v vsakem delu, bo prikazano na potrdilu, ki ga prejme približno mesec dni po opravljanju izpita.

Kje, kdaj in kako

Izpit YLE se opravljajo konec šolskega leta, praviloma v petek ali soboto v prostorih Lingule.

Preverjajo se vse 4 jezikovne spretnosti: branje, pisanje, slušno razumevanje in ustno izražanje, kar daje otroku, učitelju in staršem celovito sliko o otrokovem znanju. Pisni, bralni in slušni del trajajo skupaj 40 do 60 minut, ustni del pa 5 do 10 minut. Vprašanja in naloge so usmerjeni v praktično znanje jezika, opisovanje slik, odzive v različnih vsakodnevnih situacijah. Izpraševalci so izkušeni in posebej izšolani za preverjanje otrok te starosti.

Pozitivna izkušnja

Vsi otroci, ki opravljajo izpit, prejmejo priznanje. Preberite več o prednostih izpitov YLE za motivacijo otrok pri učenju angleščine.

S svetovanjem do primernega tečaja

Pokličite nas na 080 23 52 ali izpolnite obrazec. Med široko ponudbo naših tečajev vam bomo pomagali najti pravo rešitev za vašega otroka.

DA, rad bi nasvet!

Powered by