Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje

Najpogostejši izpiti iz nemščine

Lingula, ta jezična šola | Mednarodni izpiti

Najpogostejša izpita iz nemščine sta v Linguli  Goethe–Zertifikat B2 in Goethe–Zertifikat C1.  Priprave so intenzivne, uspeh na izpitu pa odličen in smo nanj zelo ponosni.

V zadnjih štirih letih so izpit uspešno opravili prav vsi nanj prijavljeni Lingulini tečajniki. Odlična učiteljica Sabina, ki najpogoste vodi pripravo na mednarodne izpite iz nemščine, svoje tečajnike vztrajno spodbuja k vajam in jezikovnemu treningu. Tečajniki ji ljubkovalno pravijo Frau Ordnung und Disciplin.

Izpit Goethe -Zertifikat B1

  • Izpit ZD – Zertifikat Deutsch se upošteva kot dokaz znanja nemščine pri vlogi za državljanstvo Republike Nemčije ali pri iskanju zaposlitve pri nemških delodajalcih.
  • Večina udeležencev tečajev v Linguli lahko izpit opravlja po zaključeni B1 ravni. 
  • Pred izpitom priporočamo intenziven pripravljalni tečaj Priprava na izpit ZD – Zertifikat Deutsch.

Z uspešno opravljenim izpitom ZD – Zertifikat Deutsch kandidati izkazujejo solidno znanje nemškega jezika. Sporazumevajo se spontano in tekoče, na svojem strokovnem področju razumejo tudi strokovne razprave, sposobni so se jasno in podrobno izražati o različnih temah.

Goethe–Zertifikat B2

  • je izpit na višji ravni znanja, ki ga pričakujejo nemški delodajalci
  • večina udeležencev tečajev v Linguli ga lahko opravlja po zaključeni B2 ravni splošne nemščine (po približno 600 do 700 urah učenja)
  • pred izpitom priporočamo intenziven pripravljalni tečaj, na katerem se seznanijo z izpitnimi tehnikami

Z uspešno opravljenim izpitom Goethe – Zertifikat B2 kandidati dokažejo, da razumejo kompleksnejša splošna in strokovna besedila. Sporazumevajo se spontano in tekoče, brez večjega napora o širokem spektru tem. Na svojem strokovnem področju razumejo zahtevnejše strokovne razprave.

Šolnina za izpit znaša 155 EUR, opravljate ga lahko v februarju, juniju in decembru.

Izpit Goethe–Zertifikat C1

  •  S certifikatom C1 dokazujete visok nivo znanja nemščine.
  •  Priznan je kot dokaz ob vpisu na nekatere nemške visoke strokovne šole in univerze.
  •  Večina udeležencev tečajev v Linguli lahko izpit opravlja po zaključeni C1 ravni splošne nemščine.
  •  Pred izpitom priporočamo intenziven pripravljalni trening.

Šolnina za izpit znaša 175 EUR, opravljate ga lahko v februarju, juniju in decembru.

Izpit Goethe-Zertifikat C2

Izpit Großes Deutsches Sprachdiplom je na zelo visokem jezikovnem nivoju in predstavlja  najvišjo stopnjo (C2) po skupnem evropskem jezikovnem okvirju.

Z izpitom Goethe-Zertifikat C2 dokazujete, da brez težav razumete vse, kar v nemščini preberete ali slišite in se tekoče in spontano ustno izražate na ravni izvirnega govorca.

Šolnina za izpit znaša 185 EUR, opravljate ga lahko v februarju, juniju in decembru.

Osebni pogovor z našim učiteljem

BREZPLAČEN umestitveni pogovor pri nas ali on-line.

Najhitrejša pot do idealnega tečaja je sproščen pogovor z učiteljem, ki vam bo po razgovoru v izbranem jeziku strokovno svetoval primerno zahteven tečaj za vas.

Se vas že veselimo!

Lingula, ta jezična šola | Osebni pogovor z našim učiteljem