Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Lektoriranje angleščina – zakaj se odločiti za lekturo?

Vsako besedilo, ki je namenjeno javni objavi, mora biti lektorirano. Lektoriranje je še posebej pomembno, ko gre za besedilo, ki ni napisano v avtorjevem maternem jeziku, saj je več možnosti za napake. Lekturo opravlja materni govorec, ki pa mora biti tudi jezikovno podkovan. Samo običajno znanje jezika, pa čeprav je to materinščina, za lekturo ne zadošča.

Najpogostejše napake

Pri pisanju v angleščini so pogoste naslednje napake:

  • napačna postavitev apostrofa oz. opuščaja

Pen's for sale. Pens for sale.

  • napačna raba your in you're ali its in it's

Your beautiful. You're beautiful.

Its snowing outside. It's snowing outside.

  • napačna uporaba fewer/less

Ten items or less. Ten items or fewer.

  • napačna uporaba then/than

She is taller then you. She is taller than you.

  • napačna uporaba zaimkov me/myself/I

Me and John are off to the circus. John and I are off to the circus.

Zgoraj je samo nekaj primerov, lahko pa tudi napačno uporabimo besede, ki imajo podoben zapis, a različen pomen in rabo (affect/effect), izpuščamo predloge (a, an, the), napačno zapisujemo številke (s piko namesto z vejico – 10.540 à 10,540 in obratno pri decimalkah – 5,3 à 5.3), napačno uporabljamo stični ali nestični zapis (12 % à 12%) itd.

Urejanje (editing) ali lektoriranje (proofreading)?

Včasih ni popolnoma jasno, kaj vse lektoriranje zajema. Če iščete nekoga, ki bo vaše besedilo predelal, da bo lepše teklo, kar pomeni, da bo spreminjal odstavke in izpuščal povedi, potem iščete nekoga, ki bo vaše besedilo uredil (ang. editing).

Lektura (ang. proofreading) je končni pregled besedila. Lektor odpravi tipkarske, pravopisne, slovnične in slogovne napake. V angleščini je pozoren tudi na rabo angleške regionalne različice, torej ali ameriške ali britanske angleščine.

Kaj lektorirati?

Lektorirana naj bi bila vsa besedila, ki so namenjena javni objavi. Večinoma so to akademski članki, napisani v angleščini, pa tudi diplomske naloge (ali vsaj njihovi povzetki). Priporočljivo je tudi lektoriranje besedil, ki jih pošljemo ob prijavi na delovno mesto, prakso ali študij v tujini, saj so ta besedila prvi stik z delodajalcem oz. tujim mentorjem, napake v njih pa lahko imajo negativen vpliv na celostno sliko, ki si ta ustvari o nas.

Lektoriranje v Linguli

Lektoriranje je pametna investicija. Lingulini izkušeni lektorji bodo vaše besedilo popravili in vam ga vrnili z označenimi popravki. Tako boste vedeli, kje morate biti v prihodnje bolj pozorni.

 

278/332