Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Sodni prevod potrdila o zakonskem stanu

Sodni prevod potrdila o zakonskem stanu (oz. potrdila o samskem stanu) pripravi in overi sodni tolmač. Potrdilo o zakonskem stanu je uradni dokument, ki dokazuje vaš status (samski, poročen, ovdovel, razvezan).

porocni list

Kdaj potrebujem potrdilo o zakonskem stanu?

Sodni prevod potrdila o zakonskem stanu boste potrebovali, če se boste želeli poročiti v tujini. Potrebovali ga boste torej kot dokazilo, da lahko sklenete zakonsko zvezo, ker to dovoljuje vaš zakonski stan (kratko in jedrnato – niste poročeni). Prav tako boste prevod potrdila potrebovali, če ste vi in vaš partner iz Slovenije, poročiti pa se želite v tujini.

Za poroko s tujcem boste poleg potrdila potrebovali izpisek iz rojstne matične knjige, dokaz o državljanstvu (potni list) in potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze. Če vaš partner ne razume slovensko, mora pri sklenitvi zakonske zveze sodelovati tolmač.

Kje vse velja sodni prevod?

Sodni prevod dokazila o zakonskem stanu je veljaven v državah podpisnicah haaške konvencije o odpravi potrebe po legalizaciji javnih listin in v državah, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjen bilateralni sporazum o vzajemnem priznavanju listin brez omejitev.

Priglasitev poroke v RS

Poroko ste sklenili v tujini, zdaj pa bi radi, da je priznana tudi v Sloveniji. Vpis vaše zakonske zveze v matično knjigo lahko uredite na veleposlaništvu. Potrebovali boste izpisek iz matične knjige porok, ki ga mora prevesti in overiti sodni tolmač, ter izjavo o uporabi osebnega imena v pravnem prometu RS po sklenitvi zakonske zveze.

Sodni prevod v Linguli

Lingulini izkušeni sodni tolmači bodo poskrbeli, da bodo sodni prevod ena skrb manj pri načrtovanju vašega najpomembnejšega dne.

277/332