Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevajanje iz srbščine v slovenščino

Srbščina ima okoli osem milijonov govorcev na območju Balkana in še dodatnih 1,5 milijona, ki živijo po svetu. Prevajanje iz srbščine v slovenščino je lahko velik izziv tudi za izkušenega prevajalca.

prevajanje
Poleg podobnosti z drugimi južnoslovanskimi jeziki je pri prevajanju srbščine velik izziv tudi bogastvo srbskih narečij.

Razlike med jeziki – izmuzljivi južnoslovanski jeziki

Srbščina je med južnoslovanskimi jeziki podobna hrvaščini in makedonščini, razlike med temi jeziki so v besedišču in slovnici. Prevajalci morajo biti še posebej pozorni na lažne prijatelje, zato je pomembno, da svoj prevod zaupate prevajalcu z veliko kilometrine.

Izposojenke – velik slovar turških besed

Še eden od izzivov, ki jih prinaša prevajanje iz srbščine v slovenščino, so besede, ki ne spominjajo na južnoslovanski izvor. Srbščina ima namreč veliko izposojenk iz turščine, ki se imenujejo orientalizmi. Z njimi mora biti prevajalec odlično seznanjen, da lahko najde primeren prevod. Nekatere sicer poznamo iz vsakdanje uporabe jezika, besede, kot so baksuz, čelik, džigerica in alat, pa bi že lahko bile velika ovira.

Srbski dialekti – trd oreh

Poleg podobnosti z drugimi južnoslovanskimi jeziki je pri prevajanju srbščine velik izziv tudi bogastvo srbskih narečij. Srbski dialekti so variacije, zasnovane na štokavskem narečju. Poznamo šumadinsko-vojvodinski dialekt, ki je osnova za srbski knjižni jezik in se deli na severnosrbski, beograjski in vojvodinski dialekt. Poznavanje regionalnih različic je posebej pomembno pri simultanem tolmačenju, saj so razlike lahko zelo majhne, a lahko hitro zmedejo manj izkušene poslušalce.

V osrednjem predelu Srbije govorijo v kosovsko-resavskem narečju, med drugim pa poznamo še prizrensko-timoški, vzhodnohercegovski in zetsko-raški dialekt, ki ga govorijo v Črni gori.

Latinica ali cirilica?

Uradni dokumenti so v srbščini napisani v cirilici, je pa latinica zelo prisotna na internetu in v sodobnih medijih. Ker sta v Srbiji torej v uporabi obe pisavi, mora prevajalec iz srbščine seveda za brezhibno prevajanje poznati tudi cirilico.

Prevajanje s Lingulo

Da bodo vaša besedila iz srbskega originala brezhibno prevedena v slovenščino, jih zaupajte izkušenim prevajalcem v Linguli.

 

63/333