Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevod letnega poročila v nemščino

Prevod letnega poročila v nemščino boste potrebovali, če je lastnik podjetja nemško govoreč tujec ali če želite poslovanje podjetja predstaviti tujim poslovnim partnerjem ali vlagateljem, pripravi pa vam ga lahko prevajalska agencija. Letno poročilo je prikaz poslovanja podjetja, zato mora biti napisano jasno, transparentno in brez napak.

Pri izbiri pravega prevajalca vam lahko pomaga prevajalska agencija.
Pri izbiri pravega prevajalca vam lahko pomaga prevajalska agencija.

Kaj vsebuje letno poročilo?

Letno poročilo je sestavljeno iz različnih vsebin in prilog, odvisno od vrste družbe. Večina kapitalskih družb mora v letno poročilo vključiti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s prikazanimi stroški, priloge s pojasnili, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo.

Pravi prevajalec

Za prevajanje letnega poročila izberite prevajalca, ki ima izkušnje s prevajanjem letnih poročil, poleg tega pa tudi dobro pozna terminologijo z vašega področja. Različne stroke namreč zahtevajo različna znanja, saj obstaja ogromna razlika med npr. terminologijo v gradbeništvu ali farmaciji. Prevod letnega poročila v nemščino je vizitka vašega dobrega poslovanja, zato mora biti brez napak in tudi oblikovno ustrezati strukturi originala. Dober prevod ne bo povzročal nejasnosti ali zmede pri poslovnih partnerjih, ki ga bodo brali, pri izbiri pravega prevajalca pa vam lahko pomaga prevajalska agencija.

Nemški izrazi v letnem poročilu

Nekaj primerov nemških ustreznic za pogoste izraze v letnih poročilih:

  • letni dobiček: Jahresüberschuss
  • metoda izračuna: Rechenverfahren
  • kapitalska rezerva: Kapitalrücklage
  • metoda prihodnje vrednosti: Endwertmethode
  • prilivi likvidnih sredstev: Zahlungsmittelzugänge
  • družbena korist: Allgemeinnutzen

Letno poročilo ni zasebne narave

AJPES je z zakonom pooblaščen za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov iz letnih poročil ter za javno objavljanje letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih poslovnih subjektov.

Zanesljiva prevajalska ekipa

Prevajalska agencija Lingula bo za prevod letnega poročila v nemščino poiskala najbolj usposobljenega prevajalca, tako da bo prevod brez napak in bo pripravljen v dogovorjenem časovnem roku.

229/332