Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Nemški jezik in frazemi, povezani z živalmi

Tečaj nemščine je seveda neizogibno povezano s spoznavanjem novih nemških besed in besednih zvez. Posebej zanimive besedne zveze so idiomi ali frazemi, saj pogosto vsebujejo nenavadne metafore, ki jih nikakor ne smemo razumeti dobesedno. Gre za fraze s stalnim zaznamovanim pomenom, z njihovim poznavanjem in pravilno uporabo pa se bo naše znanje nemškega jezika povzdignilo na raven maternih govorcev (za pomoč: nekateri so podobni kot v slovenščini). Tokrat smo zbrali sedem nemških frazemov, ki so povezani z živalmi.

učenje nemščine
Poznate živalske frazeme?

Auf den Hund kommen

Dobesedni prevod bi se glasil »priti na psa«. Tudi v slovenskem jeziku imamo soroden frazem, »biti na psu«. Tako nemški kot slovenski frazem opisujeta težko finančno ali materialno situacijo oziroma neprijeten in navidezno brezizhoden položaj.

Primer: Ich bin auf den Hund gekommen. Ich habe zu viel Geld in falsche Aktien investiert.

Bei Nacht sind alle Katzen grau

Dobesedni prevod pregovora je »ponoči so vse mačke sive«, Slovenci imamo podobnega, »ponoči je vsaka krava črna«. Pomeni pa, da ponoči ne opazimo nobenih podrobnosti, saj je v temi vse videti enako.

Primer: Meine Freundin ist kein Supermodel, aber was soll’s? Bei Nacht sind alle Katzen grau.

Da liegt der Hase im Pfeffer

»Tu leži zajec v popru« se glasi komični dobesedni prevod nemškega idioma, ki pravzaprav opisuje odločilno točko, bistvo nečesa ali vzrok problema. Najlažje bi ga primerjali s slovenskim rekom »v tem grmu tiči zajec«.

Primer: Er hatte viele Fehler beim Projekt. Er war krank und hat nichts gesagt. Da lag der Hase in Pfeffer.

Einen Frosch im Hals haben

Ko so prehlajeni, Nemci pravijo, da »imajo žabo v grlu«, saj se moramo takrat nenehno odkašljevati ali smo hripavi. Ker s tem idiomom lahko povemo tudi, da se nam zatika pri požiranju, bi ga lahko primerjali s slovenskim rekom »imeti cmok v grlu«.

Primer: Hast du einen Frosch im Hals? Ich werde dir einen Kamillentee kochen.

Hunde, die bellen, beißen nicht

»Psi, ki lajajo, ne grizejo« se glasi dobesedni prevod frazema, torej je povsem enak slovenskemu reku, ki pomeni, da kdor se glasno razburja ali grozeče izraža, ni tako nevaren, kot se zdi.

Primer: In meinen 30 Jahren als Richter habe ich gelernt, dass Hunde, die bellen nicht beißen.

Krokodilstränen weinen

Tako kot Slovenci tudi Nemci lahko »jokajo krokodilje solze«, ki so predvsem neprave oziroma lažne solze, s katerimi poskušamo izsiliti svoj prav.

Primer: Du kannst dir deine Krokodilstränen sparen! Wir wissen doch alle, dass du es nicht echt ist.

Jemanden einen Floh ins Ohr setzen

Če nekomu vsilimo neko idejo, ki mu ne da miru, mu »v uho vstavimo bolho«. Misel ali ideja, ki smo jo nekomu le mimogrede ali namenoma navrgli, zdaj nenehno zaposluje misli te osebe.

Primer: Meine Eltern haben mir den Floh ins Ohr gesetzt, dass ich Schauspieltalent habe.

Tečaj nemščine po govorni metodi

Seveda je zanimivih nemških frazemov še veliko, spoznate pa jih lahko na tečaju v jezikovni šoli Lingula, kjer tečaj nemščine poteka s pomočjo izvirne in dokazano učinkovite metode Lingula - Your Licence to Speak™.

 

76/333