Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Učenje angleščine za otroke po metodi CLIL

Lingula, ta jezična šola | Jezikovni tečaji v mini skupini

Je vaš otrok vedoželjen in ga zanima tisoč in ena stvar? Živali, tuje dežele, zgodbe … Otrokovo zanimanje za tuji jezik se z učenjem s pomočjo vsebin drugih šolskih predmetov močno poveča. Njegovo naravno radovednost lahko izkoristimo z učenjem angleščine, nemščine oziroma drugih jezikov po metodi CLIL.

Kako poteka učenje angleščine za otroke po metodi CLIL?

Kratica CLIL pomeni Content Language Integrated Learning oziroma nejezikovni predmeti v tujem jeziku. CLIL je koncept pouka, ki temelji na tem, da učenci pridobivajo vsebinsko oz. »nejezikovno« znanje (dosegajo cilje, ki so zapisani v učnih načrtih, npr. za matematiko, spoznavanje okolja, likovno in glasbeno vzgojo) in pri tem uporabljajo, spoznavajo, usvajajo in se učijo tudi tuji jezik.

Tuji jezik se učijo v njegovi najbolj naravni vlogi, to je v funkciji sporazumevanja. Nekaj konkretnih primerov:

  • spoznavanje okolja: katera je najdaljša reka/najvišja gora na svetu; naštejmo imena živil v piramidi zdrave prehrane; katera je najhitrejša žival na svetu ...
  • matematika - imaš pet dinozavrov, enega podariš prijateljici, koliko dinozavrov ti ostane?
  • glasba - kdo zna več angleških pesmic

Prednosti poučevanja po metodi CLIL

Metoda CLIL ima številne prednosti:

  • zvišuje otrokovo motivacijo za učenje tujega jezika
  • otrok intuitivno usvaja jezik prek raznovrstnih učnih vsebin
  • utrjuje otrokovo zaupanje v jezik in predmet, ki se ga uči
  • splošna razgledanost se stalno izboljšuje

V jezikovni šoli Lingula je CLIL del programa na tečajih angleščine, nemščine in drugih tujih jezikov za otroke.

47/333