Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Sodni prevod pogodbe

Sodni prevod pogodbe je uradni dokument pravnega značaja. Pogodba je sporazum, sklenjen med dvema ali več strankami, ki določa obveznosti vseh vpletenih strani. Zato je izredno pomembno, da je pogodba natančno prevedena. Če se pojavijo napake, lahko te vplivajo na enakopravnost razmerja.

Pogodba je sporazum, sklenjen med dvema ali več strankami.

V pogodbah se uporabljajo pravni izrazi, zato mora prevajalec pravno terminologijo dobro poznati. V sklopu izobraževanja sodni tolmači opravijo izpit, ki preverja njihovo poznavanje pravnega jezika.

Kontinentalni in anglosaški pravni sistem

Pri prevajanju pravnih besedil iz dveh različnih pravnih sistemov mora biti prevajalec pozoren tudi na razlike med sistemoma. Te se lahko kažejo v slogu pogodbe, besedišču itn. Nemčija in Slovenija uporabljata kontinentalni pravni sistem (civilno pravo oz. civil law), ki temelji na zapisanih pravilih.

V Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike se uporablja sistem common law, ki temelji na precedenčnih primerih. Zaplete se lahko torej že pri prevajanju iz slovenščine v angleščino in nasprotno, saj nekateri izrazi nimajo ustreznice v angleščini, ker opisane zadeve britanski ali ameriški sistem ne pozna.

Pravni jezik ima svoje zakonitosti

Pogodbe vsebujejo besedne zveze, ki se vedno pojavljajo v enaki obliki. Prevajalec jih mora prepoznati in primerno prenesti v ciljni jezik besedila, na primer:

  • Under Article 31(1) – v skladu s členom 31(1)
  • Article 5 Paragraph 3 – 3. odstavek 5. člena

V pravnem jeziku se pojavlja tudi veliko latinskih izrazov, npr. inter alia (med drugim), de facto (dejansko), ex-parte (enostransko) in okrajšav.

Prevajanje z Lingulo

Sodni prevod pogodbe vam bodo Lingulini izkušeni tolmači prevedli v skladu s pogodbenimi konvencijami in ga tudi overili.

 

273/332