Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Lektoriranje – zakaj vam ga priporočamo?

Končali ste pisanje diplomske ali magistrske naloge, pripravili besedilo za novo spletno stran, napisali članek, ki bo objavljen, dokončali pesniško zbirko ...

Besedila ne boste več spreminjali, ker vam je všeč tako, kot je. Sami besedilo tako dobro poznate, da tipkarskih napak ne zasledite več, v besedilu pa so lahko tudi slogovne, pravopisne ali slovnične napake. Kaj sledi? Besedilo naj za vami pregleda še izkušen lektor, ki bo odpravil napake. Lektoriranje besedil je torej nujen korak pred natisom oziroma objavo besedila.

Lektoriranje je potrebno za vsako besedilo, ki je namenjeno javni objavi.

Kaj vse mora v lekturo?

Lektoriranje je potrebno za vsako besedilo, ki je namenjeno javni objavi. Napake v besedilu lahko bralca ali kupca odvrnejo od knjige oziroma izdelka. Lektorirajo se zato oglasna sporočila, besedila za spletne strani, leposlovje, prevodi …

Lektor s kilometrino in izobrazbo

Lektor mora biti materni govorec z visokošolsko izobrazbo iz jezika, ki ga lektorira. Čeprav je nekdo materni govorec, ni nujno, da pozna vse pravopisne, slovnične in slogovne posebnosti jezika. Lektor je torej izobražen v svojem maternem jeziku, spremlja njegov razvoj in spremembe, poleg tega pa mora imeti bogat besedni zaklad, saj besedila obravnavajo najrazličnejša strokovna področja. Pomembne so tudi dolgoletne izkušnje z lektoriranjem oziroma »kilometrina«.

Jezik

Jezik besedila, v katerem pišete, ne vpliva na to, ali mora besedilo v lekturo. Ne glede na to, da ste pisali v maternem jeziku in poznate njegove posebnosti, se lahko zgodi, da vam napake uidejo, ali pa gre za napake, kot so drobne pomenske razlike med dvema besedama. Lektor bo v tem primeru vedel, katera beseda je ustreznejša. Obvezno morajo v lekturo besedila, ki niso napisana v vašem maternem jeziku, saj tu lahko do napak pride še hitreje.

Lektoriranje s Lingulo

V Linguli vam ponujamo lektoriranje najrazličnejših vrst besedil ne samo v materinščini, ampak tudi v tujih jezikih (angleščina, nemščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina). Naši izkušeni lektorji vam bodo pomagali, da bo besedilo šlo v objavo brez napak.

272/332