Ligula
Skoči na vsebino
  Vsi članki

Sodni prevod z Lingulo

Sodni prevod - kdo ga opravlja

Sodni prevod je posebna oblika prevoda, ki ga lahko opravi le sodni prevajalec oziroma sodni tolmač. Ta mora biti zaprisežen pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Poleg znanja jezika mora poznati tudi osnovne pojme prava, pravno terminologijo in področje, na katerem se ta uporablja.

Sodni tolmač jamči za natančnost in ustreznost prevoda

Sodni prevodi morajo nositi uradni žig sodnega tolmača, s katerim se prevod overi. Hkrati pa prevajalec z njim jamči za natančnost in ustreznost prevoda. Sestavljeni so iz dveh besedil, in sicer besedila v izvirniku in njegovega prevoda v ciljni jezik. Oba dokumenta sta povezana s trakom. Pri sodnem prevajanju ne gre vedno le za prevode sodb, sodnih odločb ali vlog pri sodiščih. Med sodne prevode spadajo na primer tudi vse uradne listine (šolska spričevala, univerzitetne diplome itd.), ki jih boste potrebovali ob selitvi v tujino.

Kako EU vpliva na porast sodnih prevodov

Z ustanovitvijo Evropske unije je bil ustvarjen notranji trg, za katerega velja prosti pretok blaga, storitev, kapitala in oseb, s čimer so se za državljane EU odprle možnosti za iskanje zaposlitve ali študija zunaj Slovenije, zaradi tega pa se je povečala potreba po sodnih prevodih.

Sodni tolmač - izkušen strokovnjak

Sodni prevodi, kot že rečeno, zahtevajo pooblaščenega strokovnjaka, ki je sposoben zagotoviti primeren izdelek, zaradi katerega kasneje ne bo nevšečnosti. Če potrebujete sodni prevod, je zato pametno, da poiščete preverjeno prevajalsko agencijo. Pri tem bodite pozorni tudi na to, da lahko sodno prevajanje zaradi zahtevnosti in vezave dokumentov traja nekoliko dlje od običajnega prevajanja.

Sodni prevod - naročilo

Za dodatne informacije in naročilo prevoda pokličite koordinatorico prevajanja na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo s priponko vašega dokumenta na naslov prevodi@lingula.si.

Prevajanje in sodni prevodi

  Lingula, ta jezična šola | Prevajanje, prevodi

  Sodno overjen prevod potrebujemo za prevode spričeval, diplom, pogodb, izpisov iz sodnega registra, certifikatov, delovnih dovoljenj, finančnih poročil in drugih različnih vrst potrdil.

  Sodni prevod: besedilo v izvirniku in njegov prevod v ciljni jezik

  Sodno overjen prevod je sestavljen iz besedila v izvirniku in njegovega prevoda v ciljni jezik. Oba dokumenta sta povezana s trakom.

  Prevode opravijo sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovani za stalne sodne tolmače.

  Sodni tolmač jamči za natančnost in ustreznost prevoda

  Sodni prevodi morajo nositi uradni žig sodnega tolmača, s katerim se prevod overi. Hkrati pa prevajalec z njim jamči za natančnost in ustreznost prevoda. 

  Med sodne prevode spadajo vse uradne listine (šolska spričevala, univerzitetne diplome itd.), ki jih boste potrebovali ob selitvi v tujino, prevodi sodb, sodnih odločb ali vlog pri sodiščih. 

  Najpogostejši sodni prevodi

  Sodno overjeni prevodi diplom, spričeval, potrdil, pooblastil, osebnih dokumentov in sodno overjeni prevodi pogodb, izpisov iz sodnega registra ter letnih poročil so najpogostejši dokumenti, s katerimi se srečujejo Lingulini sodni tolmači.

  Sodni prevod ‒ najpogostejši jeziki

  Sodno overjeni prevodi v angleškem, nemškem, hrvaškem, srbskem, bosanskem, črnogorskem, italijanskem, francoskem, makedonskem, ruskem in drugih jezikih.

  Kakšna je razlika med pisnim in sodnim prevodom?

   
  Pisni prevod Sodni prevod
  Pripravi ga »navaden« prevajalec.
  Pripravi ga zaprisežen prevajalec, ki je z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovan za sodnega tolmača.
  Ni pravno formalno veljaven v tujini.
  Je pravno formalno veljaven v tujini (v uradnih situacijah, npr. prijave za službo, prošnje za državljanstvo itd.).
  Zajema le prevod.
  Sestavljen je iz: izvirnika, prevoda, izjave in žiga, s katerima sodni tolmač zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen ter se popolnoma ujema z izvirnikom.
  Stranka ga lahko prejme po elektronski pošti.
  Stranka ga prejme v fizični obliki.
  252/332