Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Delate te napake v španščini tudi vi?

Zbrali smo nekaj napak, ki jih Slovenci pogosto zagrešimo, ko govorimo v španščini. Večina napak se nam zgodi, ko dobesedno prevajamo iz slovenščine, zato v Linguli svetujemo, da se novih besed in fraz vedno učite v stavku.

Preverite svoje znanje s kratkim kvizom. Katera od ponujenih možnosti je pravilna?

tečaj nemščine
Tečaj španščine: odpravite pogoste napake in spregovorite samozavestno.

1. En/con bicicleta

 • Voy al trabajo con bicicleta.
 • Voy al trabajo en bicicleta.

Pravilno: Voy al trabajo en bicicleta.

Razlaga: Kar nekaj rab predlogov v slovenščini se razlikuje od španščine, čeprav lahko večino predlogov prevedemo dobesedno. Raba predlogov (predvsem skupaj z glagoli) je v španščini precej stroga.

Ena najpogostejših napačnih rab je pri predlogu con, ko govorimo o prevoznih sredstvih. V slovenščini gremo z avtom in s kolesom. Pravilni predlog, ki se veže s prevoznimi sredstvi v španščini, je vedno en (dobesedni prevod sicer v). Izjemi sta le dve:

 • Ir a pie (iti peš).
 • Ir a caballo (iti s konjem).

2. El/la tema

 • El tema de la clase es comida.
 • La tema de la clase es comida.

Pravilno: El tema de la clase es comida.

Razlaga: Raba členov v španščini nam zelo rada kravžlja možgane. Člen si preprosto moramo zapomniti skupaj s samostalnikom. Sploh pri samostalnikih, ki bi po končnici morali biti določenega spola, pa niso. Najbolj pogosta beseda, kjer se zaradi končnice zmotimo v rabi člena, je gotovo tema.

Splošno pravilo pravi, da se besede moškega spola v španščini končajo na –o. Imamo pa kar nekaj takšnih, ki se končajo na –a, pa zahtevajo moški člen el, npr.: el problema, el sistema, el aroma, el poema, el diploma, el fantasma, el dilema.

Večino teh besed sicer razumemo, saj so zelo podobne slovenščini, njihov »nepravilni spol« glede na končnico pa ima nekaj skupnega: večina teh besed izvira iz grščine. Mogoče si bomo s to razlago lažje zapomnili, kje moramo uporabiti člen el.

3. El/en lunes

 • Nos vemos en lunes.
 • Nos vemos el lunes.

Pravilno: Nos vemos el lunes.

Razlaga: Kot smo že omenili, se raba predlogov v španščini pogosto razlikuje od rabe v slovenščini. Še posebej zanimivo in zato tudi težje za slovensko govoreče učence je izražanje časa dogodkov z dnevi v tednu. V slovenščini bi to izrazili s predlogom v; npr. se vidimo v ponedeljek. Španščina pa pri dnevih ne uporablja predloga, ampak kar člen: el lunes.

Pozor: S členom v ednini se navezujemo na naslednji ponedeljek, medtem ko bi z rabo člena v množini (nos vemos los lunes) izrazili, da se vidimo vsak ponedeljek.

4. La hora

 • Son la una menos cuarto.
 • Es la una menos cuarto.

Pravilno: Es la una menos cuarto.

Razlaga: Pravilno izražanje časa »tričetrt na eno« v španščini je: »Es la una menos cuarto«, kjer se uporablja oblika glagola »es« (je) in ednina »una« (ena). Glagol biti v edini (es) se uporablja samo za 1. uro, pei ostalih urah moramo uporabiti množinsko obliko (son).

5. Ser/estar

 • Mi hermano es cansado.
 • Mi hermano está cansado.

Pravilno: Mi hermano está cansado.

Razlaga: Za razliko od slovenščine španščina pozna dva glagola biti, ser in estar. Glagol ser se običajno uporablja za opis trajnih lastnosti ali identitete, medtem ko se glagol estar uporablja za opis trenutnega ali začasnega stanja.

6. Por/para

 • Te cambio mi libro para tu cuaderno.
 • Te cambio mi libro por tu cuaderno.

Pravilno: Te cambio mi libro por un cuaderno.

Razlaga: Čeprav se tako para kot por lahko prevedeta v slovenščino kot za, je njuna raba precej natančno določena in se spreminja glede na kontekst. V tem primeru je pravilna raba por, saj pomeni za v smislu izmenjave (knjiga za zvezek).

7. Un otro

 • Voy a comprar un otro libro.
 • Voy a comprar otro libro.

Pravilno: Voy a comprar otro libro.

Razlaga: Nedoločni člen se v španščini ne sme uporabljati pred besedo otro (drug), saj otro že zaznamuje samostalnik, pred katerim stoji, in je uporaba člena tukaj odveč. Najverjetneje je ta napaka pogosta zaradi vpliva italijanščine, ki dopušča takšno rabo: un altro, ali pa kar zaradi vpliva slovenščine, saj pogovorno rečemo: Raje bi enega drugega.

8. La gente

 • La gente es muy amable.
 • La gente son muy amables.

Španščina – postanite samozavestnejši govorec

Znanje španščine odpira vrata v svet in vam daje samozavest. Kot samozavesten govorec španščine boste imeli prednost tako pri študiju ali študentski izmenjavi kot tudi pri poslu in poklicnih priložnostih.  Učenje španščine po govorni metodi je odličen način, da hitro postanete samozavesten govorec.

Pravilno: La gente es muy amable.

Razlaga: Nepravilna uporaba besed ob samostalniku gente je pogosta napaka med učenci španščine zaradi zamenjave slovničnega in pomenskega števila. Gente se prevaja kot ljudje in deluje kot množinski samostalnik, ki se nanaša na skupino ljudi, vendar se v španščini praviloma obravnava kot samostalnik v ednini. Zato morajo biti tudi glagoli in pridevniki, ki se nanj nanašajo, v edninski obliki.

 

1/26