Ligula
Skoči na vsebino
  Vsi članki

Delate te napake v francoščini tudi vi?

Zbrali smo nekaj napak, ki jih pogosto zagrešimo, ko govorimo v francoščini. Večina napak se nam zgodi, ker dobesedno prevajamo iz slovenščine, zato v Linguli svetujemo, da se novih besed in fraz vedno učite v stavku.

Preverite svoje znanje s kratkim kvizom! Katera od ponujenih možnosti je pravilna?

Lingula, ta jezična šola | Francoščina banner
Tečaj francoščine: odpravite pogoste napake in spregovorite samozavestno.

1. Visiter / rendre visite à

 • Elle visite ses parents.
 • Elle rend visite à ses parents. 

Pravilno: Elle rend visite à ses parents.

Razlaga: V francoščini glagol visiter (obiskati) uporabljamo za obisk mesta, dežele, kraje, znamenitosti ... Primer: Je visite ce pays/ce monument/cette ville.  (Obiščem to državo/ta spomenik/to mesto.)

Za obiske ljudi pa uporabimo izraz rendre visite à qqn. Primer: Elle rend visite à ses parents chaque week-end. (Ona vsak vikend obišče svoje starše.) 

2. S’attendre à / expecter

 • Nous nous attendons à ce que tu finisses tes devoirs à temps. 
 • Nous expectons que tu finisses tes devoirs à temps.

Pravilno: Nous nous attendons à ce que tu finisses tes devoirs à temps.

Razlaga: Glagol expecter v francoščini ne obstaja, ga pa tujci, ki se francoščino učijo, na začetku radi uporabijo.

3. Beaucoup de / beaucoup des

 • Aujourd’hui, il fait beau et il y a beaucoup de gens dans le parc.  
 • Aujourd’hui, il fait beau et il y a beaucoup des gens dans le parc.

Pravilno: Aujourd’hui, il fait beau et il y a beaucoup de gens dans le parc.

Razlaga: Beaucoup de se v francoščini ne spreminja, ker predstavlja že določeno količino – veliko. Edina sprememba je, da se de pred samostalnikom, ki se začne na samoglasnik ali nemi h, spremeni v d’ beaucoup d’enfants in ne beaucoup des enfants.

4. Être / avoir + âge

 • Il est 17 ans.
 • Il a 17 ans

Pravilno: Il a 17 ans.

Razlaga: V francoščini starosti/let ne moremo povedati z uporabo glagola biti.

5. Être bien / aller bien

 • Comment ça va ? - Je suis bien.
 • Comment ça va ? - Je vais bien. 

Pravilno: Comment ça va ? - Je vais bien.

Razlaga: Gre za uporabo dveh različnih glagolov (iti in biti). Če hočemo reči, da gre nekomu dobro, uporabimo glagol aller. Primer: Je vais bien. (Dobro sem.)

Z être (biti) pa gre pridevnik. Primer:  Je suis beau/belle. (Sem lep/lepa.)

 

6. Chez + article défini (le, la, l’, les) / à + article défini (le, la, l’, les)

 • Nous allons chez le boulanger.
 • Nous allons au boulanger.

Pravilno: Nous allons chez le boulanger.

Razlaga: Predlog chez v francoščini uporabljamo za ljudi v pomeni iti/priti k nekomu. Boulanger pomeni pek in mi gremo k peku. Predlog à v kombinaciji s členom pa uporabljamo za kraje, stavbe in mesta, v katera smo namenjeni. Primer: Nous allons à la boulangerie.

Pravilno: Je suis médecin. 

Razlaga: Ko se v francoščini predstavimo in povemo, kaj smo po poklicu, to izrazimo z glagolom être (biti) in samostalnikom brez člena, ki označuje naš poklic.

7. Un médecin / médecin

 • Je suis un médecin. 
 • Je suis médecin. 

8. Vite / rapide

 • Il parle vite. 
 • Il parle rapide.

Pravilno: Il parle vite. 

Razlaga: Beseda vite je prislov, ki ga dodamo glagolu in pomeni hitro, beseda rapide pa je pridevnik, ki opisuje samostalnik. Primer: Il est rapide. (On je hiter.)

1/22