Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Angleščina - preverite svoje znanje idiomov

Dobrodošli v svetu idiomov, kjer se angleščina prepleta z življenjem. Idiomi so vrata v subtilne odtenke izražanja, ki oživijo naš govor in našo angleščino približajo tisti, ki jo govorijo naravni govorci.

Preverite svoje znanje s kratkim kvizom! Katera od ponujenih možnosti je pravilna?

Lingula, ta jezična šola | Angleščina - idiomi

1. Bite / bit the bullet

 • Facing a tough decision at work, he had to bite the bullet and deliver the news.
 • Facing a tough decision at work, he had to bit the bullet and deliver the news.

Pravilno: Facing a tough decision at work, he had to bite the bullet and deliver the news.

Razlaga: Idiom to bite the bullet pomeni, da pogumno sprejmemo neprijetno situacijo. Poved je napisana v pretekliku, zato sledimo pravilu, da glagolu v pretekli obliki (had to) neposredno sledi glagol v nedoločniški obliki (bite namesto bit).

2. Feeling under the weather / feel under the weather

 • I feel a bit under the weather today, so I think I'll skip the gym and head home early.
 • I'm feeling a bit under the weather today, so I think I'll skip the gym and head home early.

Pravilno: I'm feeling a bit under the weather today, so I think I'll skip the gym and head home early.

Razlaga: Pravilna oblika je I’m feeling a bit under the weather, saj je fraza uporabljena s časovnim obrazilom today, kar pomeni, da se dogaja zdaj – zato moramo uporabiti Present Continuous.

3. The ball is in your court / The ball is on your court

 • After hearing your proposal, the ball is now on your court. We'll make a decision once we've had a chance to consider it further.
 • After hearing your proposal, the ball is now in your court. We'll make a decision once we've had a chance to consider it further.

Pravilno: After hearing your proposal, the ball is now in your court. We'll make a decision once we've had a chance to consider it further.

Razlaga: Idiom the ball is in your court poudarja odgovornost.

4. Burn the midnight / burn the night’s oil

 • The students were so determined to finish their project on time that they burned the night’s oil for several nights in a row.
 • The students were so determined to finish their project on time that they burned the midnight oil for several nights in a row.

Pravilno: The students were so determined to finish their project on time that they burned the midnight oil for several nights in a row.

Razlaga: Kadar uporabimo idiom burn the midnight oil, želimo poudariti, da smo pri nekem projektu ali ideji vestno in odgovorno delali dlje časa. Pravilna je druga poved, v prvi povedi je namreč uporabljena oblika za izražanje lastnine s, kar bi pomenilo, da smo pokurili olje, predvideno za tisto noč.

5. Cost an arm and a leg / cost me an arm and a leg

 • Buying a new car can really cost an arm and a leg these days.
 • Buying a new car can really cost me an arm and a leg these days.

Pravilno: Buying a new car can really cost an arm and a leg these days.

Razlaga: Izraz cost an arm and a leg pove, da je nekaj izjemno drago. V nekaterih primerih lahko idiom izraža, da je cena tako visoka, da bi bila za mnoge ljudi nedosegljiva. Uporaba zaimka me je v tem primeru napačna, saj se nanaša na dejstvo, da je storitev ali izdelek zelo predrag, ne pa da bo nas stal metaforično roko in nogo.

6. Hit the nail on the head / Hit the nails on the head

 • The CEO’s presentation really hit the nail on the head and captured the essence of the company’s challenges.
 • The CEO’s presentation really hit the nails on the head and captured the essence of the company’s challenges.

Pravilno: The CEO’s presentation really hit the nail on the head and captured the essence of the company’s challenges.

Razlaga: Kadar rečemo someone hit the nail on the head, povemo, da je nekdo natančno opredelil problem.

7. Crying over spilt milk / crying over spilled milk

 • It's no use crying over spilt milk, now we need to focus on finding a solution.
 • It's no use crying over spilled milk, now we need to focus on finding a solution.

Pravilno: Oba primera sta pravilna. Prvi je za British English, drugi za American English.

Angleščina – približajte se izvirnim govorcem

Učitelji v Linguli ne učimo le jezikovnih in slovničnih pravil, temveč gradimo most do resničnega razumevanja in uporabe besedišča v praktičnih primerih. Naši govorno naravnani tečaji so oblikovani tako, da pridobite znanje, s katerim boste zlahka premagovali izzive v vsakdanjem pogovoru in hkrati obogatili svoj besedni zaklad. Z Lingulino izvirno govorno metodo boste imeli na tečaju veliko priložnosti za izpopolnjevanje svojih govornih sposobnosti in se spoznali s frazami različnih vrst.

Angleščina v Linguli poteka na različnih ravneh znanja - preverite pestro ponudbo tečajev - od splošnega do poslovnega jezika, v skupini ali individualno.

popust

S svetovanjem do pravega tečaja

Najhitrejša pot do idealnega tečaja je sproščen pogovor z učiteljem, ki vam bo po razgovoru v izbranem jeziku strokovno svetoval primerno zahteven tečaj za vas.

6/26