Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Nemški sleng in najpogostejši pogovorni izrazi

Tečaj nemščine je dobra priložnost, da se spoznate ne le s slovničnimi pravili, temveč tudi s pogovornimi izrazi, ki jih Nemci uporabljajo v vsakodnevnem komuniciranju. Nemški sleng se od avstrijskega seveda razlikuje, prav tako se pogovorni izrazi razlikujejo med posameznimi regijami. Zbrali smo nekaj najpogostejših izrazov, ki jih lahko slišite med pogovorom z Nemci.

učenje nemščine
Besedo »Alter« najpogosteje slišite med mladimi.

1. Alter

Besedo »Alter« najpogosteje slišite med mladimi, uporabljajo jo kot neuraden pozdrav ali kot medmet (die Interjektion). Dobesedni prevod je »starost«, če je uporabljena pogovorno, pa bi jo lahko prevedli kot »stari«. Kot medmet pa jo lahko uporabimo takrat, ko sogovorniku ne verjamemo oziroma ko nas je presenetil.

Hey, Alter! Ist das dein neues Auto? (Hej, stari! Je to tvoj novi avto?)

2. Moin

Moin je skrajšana verzija knjižnega pozdrava »Guten Morgen« (dobro jutro), uporabljajo pa jo predvsem v severnih predelih Nemčije. V zadnjem času se je tako razširila, da jo Nemci uporabljajo za pozdravljanje ne glede na to, kateri čas dneva je.

3. Geil

Z besedo »geil« lahko opišemo skorajda vse. Dobesedni prevod je »pohotno«, vendar je Nemci večinoma ne povezujejo s tem dobesednim prevodom, ampak jo kot pogovorni izraz uporabljajo, ko želijo povedati, da je nekaj izjemno dobro.

Das was eine geile Party! (To je bila noro dobra zabava!)

4. Krass

Tudi z besedo »krass« lahko opišemo skorajda vse. Lahko jo uporabimo v pozitivnem smislu, ko se na nekaj odzovemo z veseljem in izraža pozitiven presežek. Prav tako pa lahko izraža nekaj izjemno negativnega, saj se pomen besede spreminja glede na kontekst.

·       Das Essen hier ist krass! (Hrana tukaj je izjemno dobra!)

·       Dieses Restaurant ist krass, ich finde es immer so dreckig. (Ta restavracija je grozna, vedno se mi zdi tako umazana.)

5. Sau – saulecker, sauteuer, sauwarm …

S predpono (das Präfix) »sau« lahko dopolnimo številne pridevnike in tako poudarimo njihov pomen. »Die Sau« se sicer prevaja kot »svinja«, pri pridevnikih pa predpona stopnjuje njihov pomen. Ko je izjemno vroče, tako lahko rečemo, da je »sauwarm«, če je nekaj izredno drago, lahko rečemo »sauteuer«.

Če nam je kosilo zelo teknilo, pa lahko rečemo, da je bilo »saulecker«.

6. Jain

Zadnja beseda je v resnici kombinacija dveh besed, pritrdilnice »ja« in nikalnice »nein«. Nemci združeno besedo uporabljajo predvsem takrat, ko niso povsem prepričani o odgovoru ali pa se še niso odločili.

A: Seid ihr jetzt in einer Beziehung? (Sta vidva zdaj v razmerju?)

B: Jain. Ich weiß nicht. (Ja in ne, ne vem.)

Tečaj nemščine po govorni metodi

Tečaj nemščine je zanesljiva pot za spoznavanje posebnosti nemškega jezika, saj vam bo omogočilo, da boste suvereno in samozavestno spregovorili v tem praktičnem jeziku. Nemško se lahko učite na različnih ravneh, zato se pred tečajem dogovorite za brezplačen svetovalni pogovor.

79/333