Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevajanje motivacijskega pisma v španščino

Motivacijsko pismo je dopis, s katerim nagovarjate delodajalca ali izobraževalno institucijo ter v besedilu utemeljujete, zakaj ste pravi kandidat za neko delovno mesto ali izobraževalni program. Prevajanje motivacijskega pisma v španščino boste potrebovali, če se boste prijavljali na delo ali šolanje v katero izmed špansko govorečih držav.

prevajanje
Dobro motivacijsko pismo je jasno, jedrnato in usmerjeno na naslovnika.

 

Kako napisati dobro motivacijsko pismo?

Dobro motivacijsko pismo je jasno, jedrnato in usmerjeno na naslovnika. Ima obliko uradnega pisma, zato je vanj treba vključiti naslednje podatke:

  • svoje podatke (ime in priimek, naslov, tel. številka, e-naslov);
  • podatke naslovnika (naziv organizacije, ime in priimek naslovnika, naslov);
  • zadeva: na katero delovno mesto/izobraževalni program se prijavljate,
  • v jedru navedite, zakaj si želite biti del tega podjetja/izobraževalnega programa; relevantne izkušnje, znanja in sposobnosti; svoje dosežke, ki so povezani z organizacijo ali samim delom;
  • pozdrav, priloge in podpis.

Pri pisanju se izogibajte nepotrebnim podatkom, kot so imena staršev, socialne in družinske razmere; nikalnim besednim zvezam (na primer: ne znam, ne zmorem), napačnim, neresničnim in nepreverljivim podatkom.

Pisanje motivacijskega pisma v španščini

Pri motivacijskem pismu v španščini ohranimo enake elemente, kot če bi besedilo pisali v slovenščini, prevajanje motivacijskega pisma pa od nas zahteva, da pazimo na jezikovno pravilnost in jasnost besedila. Tukaj je nekaj besednih zvez v španščini, ki se pogosto pojavljajo v motivacijskih pismih:

SlovenskoŠpansko
Želim se prijaviti za delovno mesto X, ki ste ga objavili v Y dne Z.Quisiera postularme para el puesto de X anunciado en Y el día Z.
Trenutno delam v/na X in moje naloge so ...Actualmente me encuentro trabajando en X y mis responsabilidades incluyen ...
Moje močne točke so ...Mis puntos fuertes son ...
Sem kvalificiran/a za ta položaj, ker ...Estoy calificado/a para el puesto ya que ...
Imam X let izkušenj z delom kot ...Tengo X años de experiencia desempeñándome como ...
Odlične komunikacijske sposobnostiExcelentes habilidades de comunicación
Analitične sposobnostiCapacidad de análisis
Analitične sposobnostiAptitudes de negociación

Brezhiben prevod, ki prepriča!

Prevajanje motivacijskega pisma v španščino naj opravi prevajalec, ki ima izkušnje s prevajanjem v španščino in bo poskrbel, da bo vaše pismo jezikovno in oblikovno brezhibno. To je pomembno, saj bi lahko morebitne jezikovne nepravilnosti kljub odlični in bogati vsebini naslovnika odvrnile od sodelovanja.

Lingulina prevajalska ekipa

Izkušeni prevajalci v Linguli bodo poskrbeli, da bo prevajanje motivacijskega pisma v španščino jezikovno in oblikovno ustrezno ter pripravljeno v dogovorjenem časovnem roku.

163/333