Italijanščina A1 - 45a

Italijanščina, skupina 6-8

Izberite:
Osnovna cena:
423,54 €
Dnevi:
TO
Termin:
19.00-21.30
Udeleženci:
6-8
Število ur:
45
Obdobje:
november-marec

Za izračun cene izberite plačnika.

Število obrokov:

Največji skupni popust:
20,00 % oz. 30,00 % (dijaki, redni študentje samoplačniki, upokojenci)

Uveljavljam popust(e):
15,00 % - za dijake, študente in upokojence (velja samo ob predložitvi veljavnega dokazila)

5,00 % - za plačilo v enkratnem znesku ob prijavi

5,00 % - za plačilo začetnega tečaja

5,00 % - za drugega in vsakega nadaljnjega družinskega člana, ki hkrati obiskujejo tečaj v Linguli oz. drugi tečaj, ki ga obiskuje isti tečajnik

3,00 % - ob vpisu v četrti in vsak nadaljnji tečaj

Koda za popust:

Gradivo, ki ga potrebujete na tečaju:
Nuovo Espresso A1: učb. in dz. (Cena: 36,90 €)

Največji skupni popust:
15,00 %

Uveljavljam popust(e):
5,00 % - za plačilo začetnega tečaja

3,00 % - ob vpisu v četrti in vsak nadaljnji tečaj

5,00 % - za 2 do 4 udeležence iz istega podjetja

Koda za popust:

Gradivo, ki ga potrebujete na tečaju:
Nuovo Espresso A1: učb. in dz. (Cena: 36,90 €)