Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Aktivno poslušanje - ključ do boljše komunikacije

Pri komunikaciji so nekatera vedenja posebno pomembna; med njimi je aktivno poslušanje. Aktivno poslušanje omogoča pristen stik in odnos z drugo osebo ter je temelj vsake dobre medosebne komunikacije.

Z aktivnim poslušanjem izstopimo iz svojih prepričanj o osebi pred nami in vstopimo v odnos z resnično osebo.

Sogovorniku namenite vso pozornost.
Aktivno poslušanje omogoča avtentičen stik in odnos z drugo osebo. 

Nasvet za aktivno poslušanje v petih korakih

 

1. Sogovorniku namenite vso pozornost

Med pogovorom z drugo osebo odložite trenutno opravilo ter sogovorniku res namenite svoj čas in pozornost.

2. Aktivno poslušajte do konca

Medtem ko sogovornik govori, mu ne skačite v besedo in poslušajte do konca; prekinite ga le, če si povedanega ne zmorete primerno predstavljati. V takem primeru postavite dodatna vprašanja.

3. Empatično se vživljajte in pomnite

Medtem ko sogovornika poslušate, ne delajte v mislih zaključkov in ne pripravljajte odgovorov, temveč pokažite pripravljenost in zanimanje za sogovornikove potrebe, misli in občutke. Osredotočite se na pomnjenje, med pogovorom si lahko zapisujete.

4. Izrazite potrditev

Ob koncu pogovora lahko sogovorniku izrečete priznanje in poveste, da cenite, kar je naredil ali povedal, na primer: da vam je izkazal zaupanje, da je prispeval nov pogled, da vam je dal povratno informacijo, da je o vsebini res razmislil. S tem mu date spodbudo za naprej.

5. Oblikujte in pokažite svoj odziv

Vzemite si čas, premislite o povedanem in svoj odziv oblikujte v skladu s tem, kar želite s komunikacijo doseči.

Komunikacija naj bo učinkovita na vseh ravneh

Vodje v podjetjih niso vključeni zgolj v odnose s sodelavci, ki jih vodijo, temveč tudi s sodelavci na isti ravni ter nadrejenimi. Komunikacija v vodstveni skupini vpliva na to, kako poteka sodelovanje med posamezni oddelki in znotraj podjetja kot celote. 

 
"Ko vodstveni kadri ne obvladujejo zadovoljivo mehkih veščin, lahko podjetje čuti negativne posledice. Razvijajte komunikacijo in povečajte učinkovitost skupin ter podjetja."
Miha Bavec je poslovni trener. S strokovnim znanjem podpira vodje, da s svojimi ekipami dosegajo boljše rezultate.
235/333