Ligula
Skoči na vsebino
  Vsi članki

Angleščina na maturi — 7 pogostih napak

Zbrali smo pogoste napake v angleščini, ki se zgodijo tudi maturantom in drugim govorcem z dobrim znanjem angleščine. Ohranjanje jezikovne kondicije zahteva nenehen stik z jezikom.

Za dijake je ključ do uspeha intenzivna priprava na maturo iz angleščine.  Prav te napake se pogosto pojavijo tudi pri reševanju mednarodnih izpitov iz angleščine, kot so FCE, CAE in IELTS, opazimo pa jih tudi na tečaju Angleščina na maturi.

Preverite, če pravilen odgovor prepoznate takoj.

tečaj angleščine
Z Lingulo spregovorite v tujem jeziku tako sproščeno kot v slovenščini!

1. Let's go out for a drink after...

 • Let's go out for a drink after we finish these exercises.  
 • Let's go out for a drink after we will finish these exercises. 
 

Pravilno: Let’s go out for a drink after we finish these exercises.

Za prislovi, kot so after, before, if, when, se uporablja present simple tense, četudi govorimo o prihodnjem času.

Primer: When I finish school, I will study medicine.

2. Could you please tell me…

 • Could you please tell me what does ‘splendid’ mean?
 • Could you please tell me what ‘splendid’ means?

Pravilno: Could you please tell me what ‘splendid’ means?

Če želimo tvoriti vljudnejša vprašanja, ki se začnejo s Could you tell me/Do you know/I was wondering…, se besedni red v vprašanju spremeni na enak način kot pri poročanem govoru.
Primer:

What is the time?
He asked me what time it is.
Do you know what time it is?

3. Could / able to?

 • The restaurant was crowded but we were still able to find an empty table.
 • The restaurant was crowded but we could still find an empty table.

Pravilno: The restaurant was crowded but we were still able to find an empty table.

Can ali able to se lahko izmenično uporabljata, če govorimo o sposobnostih in zmožnostih na splošno. Ko govorimo o sposobnostih v neki določeni situaciji v preteklosti, moramo uporabiti was/were able to.

Primer: Although I twisted my ankle, I was still able to walk down the hill.

IZJEMA: Ko želimo povedati, da nečesa nismo mogli narediti v preteklosti, lahko uporabimo tudi glagol could.

Primer: I couldn’t /wasn’t able to find an empty table because the restaurant was so crowded.

4. As or like?

 • Her new job is not as interesting like her previous one.
 • Her new job is not as interesting as her previous one.

Pravilno: Her new job is not as interesting as her previous one.

Stvari ali dejavnosti lahko primerjamo s stopnjevanjem pridevnikov (bigger, more interesting than) ali z osnovno obliko pridevnika in veznikom as (as interesting as).

Like se uporablja za primerjavo, ko sledi glagolu to look: She looks like Marilyn Monroe.

5. Can you give me some advices / advice?

 • Can you give me some advices on where to invest my money?
 • Can you give some advice on where to invest my money?

Pravilno: Can you give some advice on where to invest my money?

Advice je neštevni samostalnik, ki nima množinske oblike, zato pred njim nikoli ne stoji nedoločni člen a/an. Če želimo poudariti, da gre za en sam nasvet, rečemo a piece of advice.

Podobni samostalniki so: information, accommodation, furniture, luggage, news.

6. Most / most of?

 • Most of my friends are students now.
 • Most my friends are students now.

Pravilno: Most of my friends are students now.

Most stoji pred samostalnikom in pomeni večino, most of pa stoji pred svojilnim zaimkom in samostalnikom ter pomeni večino od naštetega.

7. I can’t stand it / I can’t stand when?

 • I can’t stand it when people jump the queue.
 • I can’t stand when people jump the queue.

Pravilno: I can’t stand it when people jump the queue.

Glagolom, ki izražajo občutje, kot so love, hate, enjoy, appreciate, vedno sledi samostalnik (I like WHAT?).

Primer: I like skiing.

Če opisujemo občutje do neke dejavnosti v določenem času in prostoru ter je ta del novega stavka v povedi, za glagolom stoji zaimek it.

Primer: I like it when we go skiing every winter.

Koliko napak bi se zgodilo vam?

Ko je naše znanje na ravni B2 ali višji, se lahko posvetimo nadgrajevanju besedišča in obogatimo svoje izražanje z naprednimi frazami. Naša angleščina lahko zablesti na učinkovitih tečajih konverzacije z izkušenimi profesorji jezika in izvirnimi govorci.

Priprava na maturo iz angleščine? Če ste dijak četrtega letnika in vas morda skrbi, kako bo šlo na maturi, se lahko odločite za kratek, a intenziven tečaj Priprava na maturo iz angleščine.

17/38