Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Angleščina in pogoste napake pri rabi predlogov

Angleščina ima veliko predlogov, ki predstavljajo izziv tako začetnikom kot tudi za naprednim govorcem. Uporaba pravilnih predlogov je ključnega pomena za jasnost in pravilno sporazumevanje. 

Zbrali smo nekatere najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri uporabi predlogov v angleščini, ter ponudili koristne nasvete za njihovo pravilno uporabo. Ne glede na raven vašega znanja angleščine, lahko z razumevanjem in pravilno uporabo predlogov izboljšate svoje jezikovne veščine ter se izognete pogostim napakam.

Lingula, ta jezična šola | Angleščina - napake
Odpravite pogoste napake.

Preverite svoje znanje predlogov s kratkim kvizom

Kateri stavek je pravilen?

1. Arrive in / arrive at

 • What time did you arrive in the restaurant?
 • What time did you arrive at the restaurant?

Pravilno: What time did you arrive at the restaurant?

Glagolu arrive vedno sledi predlog at, kadar gre za neko lokacijo, ki ni mesto ali država.

 • arrive at the bus stop/the museum/school...

2. Arrive in / arrive at

 • What time did you arrive in London?
 • What time did you arrive at London?
PRAVILNO: What time did you arrive in London?

Če glagolu arrive sledi kraj, mesto, država, za njim stoji predlog in.

 • arrive in Paris/France

3. Working as a dog / like a dog

 • I’ve been working as a dog.
 • I’ve been working like a dog.
PRAVILNO: I’ve been working like a dog.
Like je predlog, ki ga uporabimo pred samostalnikom ali zaimkom, kadar izražamo podobnost.
 • I’ve been working like a dog.
 • He speaks like a native speaker.
 • It’s like a dream.

4. Working like / working as

 • I’ve been working like a waitress.
 • I’ve been working as a waitress.

PRAVILNO: I’ve been working as a waitress.

As ima več pomenov, uporablja se:
 1. Ko povemo, kakšno funkcijo ima oseba ali predmet oziroma kakšno delo nekdo opravlja.
 • Before I became a teacher, I worked as a waitress.
 • Please don’t use the cup as an ashtray.

2. Kot veznik pred povedjo in pred izrazi, ki se začnejo s predlogom.

 • Nobody knows her as she does.
 • On Tuesday, as on Wednesday, the class will be at 8.

5. Write to / write me

 • He wrote to me.
 • He wrote me.

PRAVILNO: He wrote to me.

 1. Ko se dejanje glagola nanaša na neko osebo, uporabimo osebni zaimek (me, you, him...)
 • I always say it to him that he has to work harder.
 • She sent me the letter.

2. Če gre za dejanje brez vpliva na neko drugo osebo, zaimek ni potreben.

 • I write every day. I never send letters.
 

6. On foot / by foot

 • I always go to work on foot.
 • I always go to work by foot.

PRAVILNO: I always go to work on foot.

Za različne oblike prevoze se uporablja predlog by (by train/car/plane/bus), če gremo peš, pa uporabimo predlog on (on foot).

7. Speak to / speak with

 • Were you speaking with your boss on the phone?
 • Were you speaking to your boss on the phone?

PRAVILNO: Were you speaking to your boss on the phone?

 

8. Married to /married with

 • She is married to a doctor.
 • She is married with a doctor.

PRAVILNO: She is married to a doctor.

Angleščina - postanite samozavestnejši govorec

Znanje angleščine odpira vrata, riše nasmeh na obrazu in ustvarja poslovne priložnosti.  Tečaj angleščine za odrasle je odličen način, da hitro postanete samozavesten govorec.

12/26