Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Angleščina in izpiti: razlika med FCE, CAE in CPE?

Angleščina je jezik, katerega znanje moramo pogosto izkazati na uraden način. Kandidati, ki potrebujejo mednarodni certifikat, nas pogosto sprašujejo o razliki med izpiti FCE, CAE in CPE.

Mednarodni izpiti iz angleščine.

Izpit FCE

First Certificate in English ustreza jezikovni ravni Sveta Evrope B2, ki jo praviloma dosežemo po 500 do 600 urah učenja. Je enakovreden maturi iz angleščine na osnovni ravni.

Kdaj je vaše znanje zadostno za opravljanje izpita FCE?

Ko ste se sposobni tekoče in spontano izražati, argumentirati in zagovarjati svoja stališča. Pred odločitvijo za izpit, priporočamo intenzivno pripravo na izpit, na kateri podrobno spoznate vsebino izpita in utrdite svoje znanje na področju govora, razumevanja, branja in pisanja.

Izpit CAE

Cambridge English Advanced ustreza jezikovni ravni C1, ki jo dosežete po približno 800 urah učenja. Je enakovredna splošni maturi na višjem nivoju.

Kdaj je vaše znanje zadostno za opravljanje izpita CAE?

Znanje na stopnji C1 pomeni, da se izražate tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze. Jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek.

Izpit CPE

Cambridge Proficiency in English ustreza jezikovni ravni C2 in je izpit na najvišji ravni po evropskem referenčnem okviru.

Kdaj znate dovolj za izpit CPE?

Ko govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke ter brez težav sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi. Vaše znanje angleškega jezika na ravni C2 je primerljivo z znanjem rojenega govorca.

Angleščina - kako si razložimo pomen dosežene ocene?

  • Za uspešno opravljen izpit dosežete končno oceno od A do C.
  • Če dosežete 59 % ali manj, izpita niste uspešno opravili in je vaš rezultat za eno stopnjo nižji.

Lestvica rezultatov za izpita FCE in CAE po lestvici CEFR

Cambridge English Scale.

Rezultat izpita po štirih tednih

Rezultate izpitov FCE, CAE in CPE lahko preverite na spletni strani štiri tedne po datumu izpita. Vsak kandidat prejme osebni izvod potrdila o opravljenem izpitu (Test Report Form) in certifikat. Z rezultati se lahko seznanite tudi prek spleta. Poročilo o izpitu vsebuje:

  • skupni rezultat v odstotku za vseh pet delov izpita (bralno, slušno, pisno, ustno razumevanje ter slovnični del)
  • končno oceno

Certifikati FCE, CAE in CPE veljajo celo življenje.

Čas je za akcijo - kateri izpit oz. tečaj bil za vas najprimernejši?

Angleščina je jezik, ki se ga v Linguli uči največje število tečajnikov. Izpolnite kratek obrazec ali nas pokličite na 080 23 52.

Dogovorili se bomo za brezplačen svetovalni pogovor v Linguli in skupaj izbrali najustreznejši program ter urnik vašega jezikovnega tečaja.

309/332