Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Nemčija in njeni čudoviti prostrani gozdovi

Ste vedeli, da je velik del Nemčije (tako kot Slovenije) pokrit z gozdovi (der Wald)? Učenje jezika je veliko več kot le usvajanje slovnice in besedišča. Tečaj nemščine je odlična priložnost, da se spoznate tudi z zanimivostmi nemško govorečih območij.

Gozd raste na tretjini nemškega ozemlja

Nemčija sodi med eno izmed bolj gozdnatih evropskih držav. Tretjina (das Drittel) Nemčije je namreč pokrita z gozdovi, kar skupno predstavlja okoli 11,4 milijona hektarjev (der Hektar) gozdnatih površin (die Waldfläche). V zvezni deželi Schleswig-Holstein je z gozdom pokritih 11 odstotkov dežele. V najbolj gozdnatih predelih, v zvezni deželi Porenje-Pfalška (Rheinland- Pfalz) in v Hessnu, pa gozd zaseda kar 42 odstotkov območja.

Kdo si lasti nemške gozdove?

Večina nemških gozdov, kar 48 odstotkov, je v zasebni lasti (das Privatbesitz), 29 odstotkov si jih lastijo zvezne dežele (das Bundesland), 19 odstotkov podjetja in 4 odstotke država. Gozdovi, ki so v lasti zasebnikov, so večinoma zelo razdrobljeni ter razporejeni. Velika večina jih ne presega 20 hektarjev, zgolj dobrih 13 odstotkov gozdov v zasebni lasti pa je večjih od 1.000 hektarjev.

Katere drevesne vrste prevladujejo v nemških gozdovih?

Večina nemških gozdov je dandanes mešanih gozdov (der Mischwald), kjer se mešajo različne drevesne vrste. Iglasti gozd (der Nadelwald) najdemo predvsem v nemškem visokogorju, listnate gozdove (der Laubwald) pa predvsem v nižjih in srednjih legah dežele. Izmed drevesnih vrst (die Baumarten) v nemških gozdovih lahko najpogosteje srečate smreko (die Fichte), sledijo borovci (die Kiefer), rdečelistna bukev (die Buche) in hrast (die Eiche).

Spregovorite nemško z Lingulo

Tečaj nemščine je odlična priložnost, da se spoznate tudi z naravnimi znamenitostmi in značilnostmi nemško govorečih območij. Na tečaju v Linguli boste tako pridobili vse ustrezno besedišče, ki ga potrebujete za potovanje po nemških deželah, naslednjič, ko se boste sprehajali pod krošnjami dreves (die Baumkrone), pa jih boste lahko poimenovali tudi v nemškem jeziku.

41/333