Ligula
Skoči na vsebino

Prevajanje pogodbe v angleščino

Pogodba je soglasje med dvema ali več stranmi in je lahko sklenjena v pisni ali ustni obliki. Strani zavezuje k spoštovanju določil v pogodbi in mora biti zapisana v jeziku, ki ga stran, ki pogodbo podpisuje, zagotovo razume. Prevajanje pogodbe v angleščino boste potrebovali v primeru, če je ena izmed strani tujec in bo angleščina določena kot jezik sporazumevanja v pogodbi.

pogodba 3
Za prevajanje pogodbe izberite prevajalca, ki ima izkušnje na tem področju.

Dvostranska ali enostranska pogodba?

Pogodbe so lahko enostranske ali dvostranske. Enostranska pogodba pomeni, da se ena stran zaveže k izpolnitvi neke obveznosti in je tako pisno zavezana, da bo v skladu z vsemi točkami pogodbe zadevo tudi izpolnila.

Dvostranska ali večstranska pogodba pa je pogostejša oblika, ki k izpolnjevanju, spoštovanju in izvajanju v pogodbi zapisanega zavezuje dve ali več strani. Takšne pogodbe so na primer: pogodba o najemu stanovanja ali drugega prostora, pogodba o zaposlitvi, gradbena pogodba, kreditna pogodba, prodajna pogodba ...

Oblika pogodbe mora biti v skladu z zakonom

Pri oblikovanju pogodbe je pomembno, da so izpolnjeni z zakonom določeni kriteriji, zato se je dobro posvetovati s strokovnjaki, ki vam bodo pomagali pri pripravi. Upoštevati je treba naslednje:

  • vzajemno soglasje vseh podpisnikov,
  • sposobnost sklepanja pogodbe,
  • vsa možna pravna razmerja za škodo ali korist,
  • zakonitost namena in oblike,
  • namero o ustanovitvi pravnih razmerij.

Pogosti angleški izrazi v pogodbah

Za prevajanje pogodbe izberite prevajalca, ki ima izkušnje na tem področju, saj sta v pogodbah uporabljena specifičen jezik in terminologija. V angleščini se v pogodbah pogosto pojavljajo naslednji izrazi:

slovenščina angleščina
sporazum agreement
pogoj condition
klavzula clause
arbitraža arbitration
višja sila force majeure

Lingulini izkušeni prevajalci

Če nam boste zaupali izvajanje te storitve, bomo glede na vsebino izbrali najustreznejšega prevajalca. Lingulini izkušeni prevajalci bodo poskrbeli, da bo prevajanje pogodbe v angleščino opravljeno v dogovorjenem roku in brez napak.


Imate vprašanja o prevajanju, vas zanima več?

Pokličite nas na 080 23 52 ali pa nam pišite na prevodi@lingula.si. Z veseljem vam bomo svetovali.

MENU