Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevod poslovnega dopisa v nemščino

Prevajanje poslovnega dopisa je potrebno, ko gre za komunikacijo s tujim podjetjem ali posameznikom v podjetju. Dopisi so eno izmed glavnih pisnih komunikacijskih orodij podjetij, najpogosteje so to povpraševanja, ponudbe, naročila, reklamacije, opomini ipd.

email velika
Poslovni dopis mora slediti obliki uradnih besedil.

Kako je sestavljen poslovni dopis?

Poslovni dopis mora slediti obliki uradnih besedil, vsebovati pa mora naslednje elemente:

  • zgoraj levo logotip, naziv pošiljatelja, sedež, telefonska številka, faks, e-pošta pošiljatelja (po potrebi tudi davčna številka in številka transakcijskega računa),
  • spodaj naslov prejemnika,
  • na desni strani datum izdaje dokumenta,
  • zadeva: npr. Povpraševanje,
  • uvodni del (nagovor),
  • vsebinski del (uvod, jedro, kjer na kratko predstavimo svoje želje, predloge, mnenja, in zaključek z vljudnostnim pozdravom),
  • priloge (število in vrsta prilog),
  • žig podjetja, podpis odgovorne osebe.

Prevod poslovne korespondence v nemščino

Če gre za daljše sodelovaje s podjetjem in komunikacija poteka v nemščini, a nemško ne znate, boste potrebovali prevod vse ključne korespondence iz slovenščine v nemščino. Pomembno je, da izberete zanesljivega prevajalca, ki bo poskrbel, da bodo prevodi opravljeni brez napak, kar je za poslovno dogovarjanje odločilnega pomena.

Ali je potreben sodno overjen prevod poslovnega dopisa?

Poslovni dopisi načeloma niso uradni dokumenti, zato jih, če se odločite za prevajanje, ni treba prevesti pri sodno zapriseženem tolmaču, ampak lahko prevajanje v nemščino opravi prevajalec, ki ima dovolj izkušenj in znanja na tem področju. Če pa gre za prevod uradnih besedil, kot so na primer notarski zapisi, ga mora pripraviti sodni tolmač, da bo pravno veljaven.

Nemški izrazi, ki se pogosto pojavljajo v poslovnih dopisih

Navajamo nekaj primerov nemških izrazov, ki se pogosto pojavljajo v poslovnih dopisih in vam lahko koristijo pri poslovni korespondenci v nemščini.

SlovenščinaNemščina
direktor/direktoricader Geschäftsführer/die Geschäftsführerin
nadzorni/nadzornanadzorni/nadzorna
vračilodie Erstattung
ponudbadas Angebot
povpraševanjedie Nachfrage
reklamacijadie Reklamation

Prevajanje z Lingulo

V Linguli za prevajanje poslovnih dopisov skrbijo prevajalci z dolgoletnimi izkušnjami, ki svoje delo opravijo profesionalno in v dogovorjenem roku.

227/332