Ligula
Skoči na vsebino
  Vsi članki

Prevajanje navodil za uporabo v hrvaščino

Navodila za uporabo so za uporabnika zelo pomembna, saj mu bodo pomagala pri morebitnem sestavljanju izdelka in njegovi pravilni uporabi. Prevajanje navodil za uporabo zato zahteva dobro usposobljenega prevajalca, sploh ko gre za tehnično zahtevne aparate ali stroje, kjer ima strokovnost prevoda še toliko večjo vlogo.

prevajanje
Pri prevajanju navodil za uporabo moramo uporabljati čim bolj jasno besedišče.

 

Prevajanje je obvezno

Slovenska zakonodaja, tako kot zakonodaja drugih držav, od prodajalcev ali proizvajalcev izdelkov zahteva, da izdelku priložijo navodila za uporabo v jeziku države, kjer se izdelek prodaja. Če torej uvažate izdelke iz tujine, morate poskrbeti za ustrezno prevajanje navodil za uporabo v slovenski jezik, in obratno, če podjetje izvaža izdelke v tujino, mora poskrbeti za ustrezno prevajanje v tuji jezik oziroma domači jezik uporabnikov. Mnogo slovenskih podjetij izvaža na hrvaški trg, zato mora svoje izdelke opremiti s hrvaškimi navodili za uporabo.

Nerazumljiv prevod lahko povzroči veliko škodo

Navodila za uporabo so za uporabnika izjemnega pomena, saj ga usmerjajo, kako naj izdelek pravilno sestavi ali uporablja, in tako zagotavljajo, da se ne poškoduje niti izdelek niti uporabnik. Nekakovosten in nerazumljiv prevod lahko povzroči veliko škodo ali celo telesno poškodbo, odgovoren pa je tisti, ki je izdelek – skupaj s prevodom navodil za uporabo – dal na trg. Zato je pomembno, da prevajanje navodil za uporabo opravi prevajalec, ki izpolnjuje strokovne kriterije in ima primerne izkušnje. V skladu s prevodom navodil za uporabo pa mora biti prevedena tudi preostala tehnična dokumentacija.

Hrvaški izrazi v navodilih za uporabo

Pri prevajanju navodil za uporabo moramo uporabljati čim bolj jasno besedišče ter se poskušamo izogibati arhaizmom in novonastalim besedam, ki niso pogosti v vsakdanjem govoru. Zbrali smo nekaj primerov hrvaških izrazov, ki jih lahko najdemo v navodilih za uporabo:

  • navodila za uporabo: upute za uporabu
  • opozorila: upozorenja
  • pogoji shranjevanja: uvjeti skladištenja
  • delovni pogoji: radni uvjeti
  • tehnične specifikacije: tehničke specifikacije
  • mere aparata: mjere aparata
  • pozorno preberite navodila za uporabo: pozorno pročitajte upute za uporabu

Lingulini prevajalci bodo poskrbeli za korekten prevod

Glede na vsebino navodil oziroma vrsto izdelka bomo v Linguli izbrali najustreznejšega prevajalca. Izkušeni in zanesljivi prevajalci bodo poskrbeli, da bo prevajanje navodil za uporabo v hrvaščino pravopisno, slogovno in terminološko ustrezno.

152/332