Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Sodni prevod diplome

Diploma je uradni dokument o zaključku višjega ali visokošolskega izobraževanja. Sodni prevod diplome, včasih pa tudi sodni prevod priloge k diplomi, je treba predložiti pri iskanju študija ali zaposlitve v tujini.

Potrebuješ prevod diplome?

Kaj vsebuje prevod diplome

Z diplomo je diplomantu podeljen najnižji akademski naziv, ki se razlikuje glede na končan študijski program. Diplomo podeli univerza oz. pristojna inštitucija. Diploma vsebuje:

  • ime in priimek diplomanta,
  • rojstni datum in kraj,
  • akademski naziv,
  • datum zaključka študijskega programa,
  • datum podelitve diplome.

Vsi datumi na diplomi so izpisani z besedo, npr. 24. 4. 2016 kot štiriindvajseti april dva tisoč šestnajst. Ker se v vseh treh primerih pojavijo v povedi, so tudi sklanjani.

Priloga k diplomi

Po podpisu bolonjske konvencije leta 1999 je vsaki visokošolski diplomi, pridobljeni po bolonjskem študijskem programu, brezplačno in obvezno priložena priloga k diplomi ali diploma supplement. V prilogi so opisane vrsta, stopnja, vsebina in uporabnost/strokovni statusa študija. Prav tako so navedeni podatki študenta (ime, priimek, rojstni datum, vpisna številka), ocene, ki jih je študent prejel med študijem, ocenjevalna lestvica, ki razloži stopnjo znanja pri določeni oceni, ter podatki o študijskih izmenjavah.

Priloga k diplomi je pomembna zaradi lažje primerjave študijskih programov in s tem lažjega priznavanja diplome v tujini. Nekatere fakultete prilogo k diplomi podeljujejo tudi v angleškem jeziku.

Sodni prevod z Lingulo

Sodni prevod diplome in priloge k diplomi opravi in hkrati overi sodni tolmač. Le sodno overjeni prevodi bodo v tujini priznani kot verodostojni. Lingulini sodni tolmači imajo dolgoletne izkušnje s prevajanjem diplom in njihovih prilog.

269/332