Ligula
Skoči na vsebino

Sodni prevod potrdila o nekaznovanosti

Sodni prevod potrdila o nekaznovanosti (ang. police (clearance) certificate, nem. das Führungszeugnis) je eden najpogosteje prevajanih dokumentov. Prevesti in overiti ga mora sodni tolmač, saj se s tem zagotovi verodostojnost prevoda, prevod je z žigom in podpisom sodnega tolmača veljaven kot uradni dokument.

Prevajanje - sodni prevod.

Kaj je potrdilo o nekaznovanosti?

Potrdilo o nekaznovanosti ali potrdilo iz kazenske evidence je listina, ki jo izda ministrstvo za pravosodje, na kateri so naslednji podatki:

  • polna ime in priimek,
  • EMŠO,
  • stalno bivališče,
  • ali je oseba zabeležena v kazenski evidenci ali ne,
  • namen izdaje potrdila.

Za potrdilo o nekaznovanosti lahko zaprosite na ministrstvu za pravosodje. Izpolniti boste morali posebej za to pripravljen obrazec oz. vlogo. To lahko storite tudi elektronsko na uradni strani RS e-uprava. Za elektronsko pošiljanje boste potrebovali digitalni certifikat, lahko pa obrazec tudi natisnete in ga pošljete po pošti ali vročite osebno.

Kdo in zakaj?

Vlogo lahko upravičena oseba (fizična ali pravna) pridobi le v slovenskem jeziku kot uradnem jeziku Republike Slovenije in enem izmed uradnih jezikov Evropske unije. Tuji državljan lahko pridobi potrdilo o nekaznovanosti samo za kazniva dejanja ali prekrške, storjene v RS, sicer pa mora potrdilo pridobiti v svoji matični državi.

Potrdilo o nekaznovanosti boste potrebovali:

  • ob preselitvi v tujino (za pridobitev vizuma),
  • za pridobitev delovnega dovoljenja v tujini,
  • ob prijavi na delovno mesto v tujini,
  • za pridobitev tujega potnega lista,
  • ob upravnih in formalnih postopkih v tujini.

Da so izognete morebitnim nevšečnostim pri uveljavljanju vašega dokumenta v tujini, je pomembno, da je ta preveden ustrezno in overjen od sodnega tolmača. Lingulini izkušeni sodni tolmači vam bodo pomagali, da bo sodni prevod potrdila o nekaznovanosti ena skrb manj ob selitvi na tuje.


Imate vprašanja o prevajanju, vas zanima več?

Pokličite nas na 080 23 52 ali pa nam pišite na prevodi@lingula.si. Z veseljem vam bomo svetovali.

MENU