Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevajanje in sodni prevod rojstnega lista

Prevajanje rojstnega lista spada med opravila sodnega tolmača. Brez njegove overitve, podpisa in pečata o prevodni ustreznosti lahko pride do vrste zapletov, saj tak sodni prevod ni veljaven.

prevajanje

Rojstni list

Rojstni list (v Sloveniji »izpis iz matičnega registra za rojstvo«) vsebuje:

 • polno ime in priimek osebe,
 • spol,
 • rojstni datum,
 • kraj rojstva,
 • polni imeni obeh staršev.

Izda ga upravna enota.

Rojstni list lahko, glede na državo, vsebuje tudi druge podatke, na primer starost obeh staršev ob rojstvu otroka, njun poklic, ime bolnišnice oziroma porodnišnice, ime in podpis zdravnika, ki je pomagal pri porodu, ime in naslov upravne enote itd.

Zakaj potrebujem sodni prevod rojstnega lista?

Prevod rojstnega lista lahko potrebujete v različnih primerih:

 • za pridobitev dovoljenja za bivanje (vizum),
 • za pridobitev državljanstva,
 • za pridobitev vozniškega dovoljenja,
 • za pridobitev delovnega dovoljenja,
 • za odprtje bančnega računa,
 • za spremembo imena,
 • za sklenitev zakonske zveze

Natančnost in točnost podatkov

Pri prevajanju rojstnega lista je nadvse pomembno, da so vsi podatki točni in pravilno izpisani. Tipkarske napake niso dovoljene. Posebna natančnost je potrebna pri prevajanju rojstnega lista iz nelatiničnih pisav, kjer mora prevajalec prečrkovati ime in priimek navedenih oseb. V tem primeru vas bo prevajalec prosil za osebno izkaznico, na kateri so imena navedena tudi v latinici.

Če niste prepričani, ali sodni prevod rojstnega lista sploh potrebujete, se obrnite na slovensko veleposlaništvo ali konzulat v državi, v katero potujete.

Sodni prevod z Lingulo

Prevajanje rojstnega lista naj opravi izkušen prevajalec. Lingulini sodni tolmači vam bodo rojstni list ustrezno prevedli, ga overili in speli z overjeno kopijo ali s kopijo originala. S svojim podpisom in pečatom prevajalec jamči, da je sodni prevod pravilen.

271/332