Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Angleščina in pogoste napake

Tudi ko je naša angleščina na visokem nivoju, se nam pogosto še vedno dogajajo napake. Razlogov je več: od pomanjkanja prakse pri uporabi jezika, do bega pozornosti, ko na primer na poslovnem sestanku že razmišljamo o naslednjem koraku, nismo pa dovolj pozorni na svojo angleščino.

Če vam zmanjkuje besed, naredite seznam svojega strokovnega besedišča in se ga naučite.  To bo vašo angleščino takoj privzdignilo na višjo raven. 

Lingula, ta jezična šola | Angleščina - preverjanje napak
Odpravite pogoste napake.

Preverite svoje znanje angleščine s kratkim kvizom

Kateri stavek je pravilen?

1. Affect / effect

 • The new policy will affect our sales.
 • The new policy will have an effect on our sales.

Pravilno: Oba stavka sta slovnično pravilna. Toda: The first example is the better choice because verbs make people want to read more, nouns slow things down.

2. Speak with / speak to

 • I need to speak with the manager about the issue.
 • I need to speak to the manager about the issue.
PRAVILNO:  Oba stavka sta slovnično pravilna. To speak to someone is usually a one-way thing, perhaps you are giving instructions to a colleague. To speak with someone is more or a conversation or discussion (2-way)

3. Looking forward to meet you / to meeting you.

 • I'm looking forward to meet you.
 • I'm looking forward to meeting you.
PRAVILNO: I'm looking forward to meeting you.

4. Suppose to / supposed to 

 • We are suppose to have a meeting at 3pm.
 • We are supposed to have a meeting at 3pm.

PRAVILNO: We are supposed to have a meeting at 3 pm.

5. CEO's assistant / assistant to the CEO

 • I'm the CEO's executive assistant. 
 • I'm the executive assistant to the CEO.
PRAVILNO: Oba stavka sta slovnično pravilna, toda stavek 'I'm the executive assistant to the CEO.’ se na splošno bolj uporablja. 
 

6. To who it may concern / To whom it may concern

 • To who it may concern.
 • To whom it may concern.

PRAVILNO: To whom it may concern.

7. Principal / principle

 • We need to stick to our principal values. 
 • We need to stick to our principle values

PRAVILNO: We need to stick to our principle values.

Nasvet: besede se učimo v stavkih

Predlagamo vam, da se novih besed vedno učite v stavku. Tako bo pogovor lažje stekel, saj boste imeli v spominu cele misli in ne le posameznih besed, vaš jezik pa ne bo več »zavezan«. 

Angleščina: z dobrim znanjem lažje uresničimo svoj potencial  

Angleščina je lahko v veliko pomoč tudi na vaši karierni poti. Z dobrim znanjem dosežete boljši uspeh na maturi, lažje dobite štipendijo ali dobro zaposlitev. Tečaj angleščine za odrasle ali intenzivna priprava na maturo iz angleščine sta odličen način, da hitro pridete do cilja.

13/26