Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Angleške pohvalne besede, nastale iz žaljivk

Pomen nekaterih angleških besed se je skozi leta tako spremenil, da nekatere nekoč žaljive izraze danes razumemo kot kompliment. Če bi nam nekdo nekoč rekel, da smo bad, tega zagotovo ne bi sprejeli kot pohvale, danes pa je to drugače. Tečaji angleškega jezika so odlična priložnost, da se naučite novih angleških izrazov.

Bad – dobro je biti slab

Skozi čas so se provokativne besede, ki so spodbujale k prepiru, spremenile v komplimente, so pa ohranile ravno pravšnjo mero svojega prvotnega pomena, da v jeziku še vedno izstopajo. Klasičen primer je beseda bad, s katero opišemo nekoga, ki zares dobro izgleda. To je uporabil že Michael Jackson v pesmi Bad, vendar to še zdaleč ni bila prva uporaba besede bad v pozitivnem pomenu. Prvič je bila v tem kontekstu beseda uporabljena že leta 1897.

Primer: Look at that purse, it's so bad and I want it.

Bad Ass – osel ali silak?

Zgodovinsko izraza bad ass ne bi razumeli drugače kot »poreden osel«, danes pa je to postal sinonim za »a tough guy« oziroma osebo, ki je trpežna in se zna spopasti z vsemi izzivi. Negativen pomen je beseda izgubila že pred leti, saj so jo za opis junakov v westernih uporabljali od leta 1955.

Primer: He said everyone who attended the show was a bad-ass, freedom-loving American.

Mad – noro dober izraz

Včasih je označevala nekaj norega (crazy), danes pa je to pridevnik, ki najpogosteje stoji pred besedami, kot so good, hard, easy in skills. Čeprav je imela beseda mad včasih negativno konotacijo, se je z današnjim pozitivnim pomenom pravzaprav približala svojemu pomenu iz srednjega veka. Njena definicija je takrat bila »violent excitement« ali »being beside oneself with enthusiasm«. Do 19. stoletja se je njen pomen od velike navdušenosti v Angliji prevesil k sinonimu za norost (madness), v Ameriki pa je postal slengovski izraz za jezo. Kdaj se je njen pomen sprevrgel v nekaj dobrega, se ne ve, sklepa pa se, da je za to odgovorna tako imenovana »gangsta culture«.

Primer: Her performance won her mad respect from fans and peers alike, but the media response was tempered at best.

Gangster – zločinsko dobra beseda

Ta angleška beseda ima zelo zapleteno zgodovino. Za opis skupin, ki so se ukvarjale z organiziranim kriminalom, naj bi se beseda gang uporabljala že v 17. stoletju, obliko gangster pa naj bi pridobila okoli leta 1884, ko je veliko besed, kot na primer trickster in hipster, dobilo končnico -er. Gangster je bil vzdevek, ki so ga sprva uporabljali le za člane italijanske mafije, ko pa so si besedo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prisvojile ameriške ulične tolpe, kot sta the Crips in the Bloods, je izgubila zadnjo črko r in postala odobravajoč izraz za neizprosen, izzivalen slog.

Primer: Gangsta rap is differentiable from other rap music in that gangsta rap makes use of images of urban life that are often associated with crime.

Bomb – iz latinščine v sleng

Bombus je latinski izraz, ki pomeni buzzing ali brenčanje in so ga kasneje povezali z zloveščim (ominous) zvokom granat. Te so se prvič pojavile v zgodnjem 20. stoletju, ko beseda bomba ni pomenila ničesar dobrega. Sodobna uporaba besede the bomb pa pomeni nekaj »explosively great« ali eksplozivno dobrega in je postala priljubljena v petdesetih letih. Nekateri so izvor te rabe pripisali slengu ameriškega jazza. V devetdesetih se je fraza sprevrgla v »da bomb«, kar pomeni nekoga ali nekaj odličnega, občudovanja vrednega.

Primer: I'm not usually a fan of action films, but that one was da bomb!

Wicked – poganske korenine

Beseda wicked naj bi izhajala že iz 13. stoletja, ko je pomenila nekaj zloveščega, grešnega (sinful). Prišla naj bi iz stare poganske (pagan) religije, imenovane Wicca. Dandanes pa je, še posebej na območju New England, postala popoln nadomestek besede good ali dobro. Good je z besedo wicked prvič zamenjal pisatelj F. Scott Fitzgerald v svojem romanu This Side of Paradise iz leta 1920 s citatom: »Tell ’em to play ‘Admiration!’ shouted Sloane. ‘Phoebe and I are going to shake a wicked calf.’«

Primer: Hairwoman tells us they canceled school for a whole week back in the seventies because of the energy crisis. It was wicked cold and would have cost too much to heat the school.

 

65/333