Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Tečaj angleščine in svetovni dan beguncev

Tečaj angleščine je priložnost za pogovor o aktualnih temah, med katerimi je zagotovo svetovni dan beguncev. Svetovni dan beguncev ali World Regufee Day so razglasili Združeni narodi, vsako leto pa ga zaznamujemo 20. junija.

Ta dan je namenjen ozaveščanju o begunski problematiki (refugee problem) ter opozarjanju na pravice (rights) in težave beguncev ter na izzive (challenges), s katerimi se spopadajo, hkrati pa želi počastiti pogum, moč in odločenost žensk, otrok, moških, ki so morali zaradi preganjanja (persecution), konflikta (conflict) ali nasilja (violence) zapustiti domovino. V okviru dneva beguncev se zato odvijajo številni dogodki in delavnice, posvečene tej temi.

Razglasitev dneva beguncev

Posamezne države že leta zaznamujejo svoje dneve beguncev, med njimi pa je najbolj znan postal dan afriških beguncev (Africa Refugee Day). Prav ta dan je bil leta 2001 ob 50. obletnici podpisa Konvencije o beguncih (Refugee Convention) razglašen za svetovni dan beguncev, ko se je generalna skupščina OZN o tem dogovorila z Organizacijo afriške enotnosti.

Konvencijo o beguncih je leta 1951 podpisalo 144 držav, opredeljuje pa izraz »begunec« (refugee) ter določa pravice brezdomcev in pravne obveznosti, ki jih morajo države upoštevati za zaščito beguncev.

Prireditve ob svetovnem dnevu beguncev

Vsako leto se ob tem dnevu v več kot sto državah po vsem svetu odvijajo različni kulturni, izobraževalni in športni dogodki, ki se jih udeležujejo tudi vladni uslužbenci, humanitarni delavci in znane osebnosti, ki si prizadevajo za izboljšanje položaja beguncev.

Njihov cilj je ozaveščanje ljudi (raise awareness) o tej tematiki in predstavljanje razmer, ki so begunce prisilile v odhod, ter težav, s katerimi se ubadajo. S tem namenom so vsako leto organizirane številne aktivnosti:

 • protesti proti zadrževanju migrantov in prosilcev za azil v zaporu,
 • člani različnih organizacij obiskujejo begunce v zaporu in jim izkazujejo moralno podporo,
 • prikazovanje filmov o življenju beguncev in razmerah, v katerih živijo, njihovih zgodb,
 • razprave o tej temi v šolah in na fakultetah
 • ipd.

Vsako leto je ob tem dnevu izbran tudi poseben slogan. Leta 2016 se je glasil We stand #WithRefugees, leta 2015 pa It could be ME – it could be YOU (Lahko sem jaz, lahko si ti).

Besedišče za lažje razumevanje

V časopisih in na televiziji se pojavlja veliko člankov o beguncih. Da jih boste lažje razumeli, smo pripravili slovarček osnovnih izrazov, ki se navezujejo na to tematiko.

 • refugees – begunci
 • refugee crisis – begunska kriza
 • to commemorate – zaznamovati, obeleževati
 • commemoration – spominska slovesnost
 • asylum seekers – prosilci za azil
 • migrants – migranti
 • immigrants – priseljenci
 • emigrants – izseljenci
 • persecution – preganjanje
 • to flee the homeland – zbežati iz domovine
 • the rights of the displaced – pravice brezdomcev
 • legal obligations – pravne obveznosti
 • to raise public awareness – ozaveščati javnost/ljudi

Tečaj angleščine z Lingulo

Zanimivosti o angleščini je še veliko. Obiščite tečaj angleščine v jezikovni šoli Lingula, kjer boste razširili svoje besedišče in izboljšali svoje znanje slovnice.

263/333