Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Jezikovni tečaj v podjetju – nekaj možnih napak

Zbrali smo pet najpogostejših napak, ki se lahko zgodijo v podjetju ob odločitvi za jezikovni tečaj v podjetju za zaključeno skupino.

Lingula, ta jezična šola | Jezikovni tečaji za odrasle

❌ Podjetje »oblikuje« skupino udeležencev »po svoje«

Včasih podjetje ne dovoli, da jezikovna šola z bodočimi udeleženci opravi umestitveni pogovor, ker »vsi znajo dobro, sami so se ocenili, vsi so že nekaj hodili na tečaj in vsi potrebujejo konverzacijo. Nimajo časa za testiranje, sploh pa želimo, da so vsi skupaj
Tako stališče v kombinaciji z jezikovno šolo, ki te pogoje sprejme, lahko povzroči škodo vsem: udeležencem, podjetju in jezikovni šoli.

 • Tečajniki na tečaju izgubljajo motivacijo in svoj čas, ker znajo premalo ali preveč.
 • Podjetje izgublja denar, ki ga je plačalo za šolnino, in tudi zaupanje zaposlenih, ker jim je organiziralo tečaj, ki ne izpolnjuje njihovih pričakovanj.
 • Jezikovna šola izgublja svoj ugled pri podjetju in tečajnikih, ker svojega dela v povsem nehomogeni skupini ne more opraviti dobro.

❌ Merilo je najnižja cena

Ko je cena najpomembnejše merilo, je lahko rezultat pri izvedbi storitev slabši. Kaj pomeni podjetju 120 ali 200 evrov več pri 60-urnem jezikovnem tečaju za skupino zaposlenih? Pri šestih udeležencih je to 20 evrov več na udeleženca, kar je zanemarljiv strošek v primerjavi z možno razliko v izvedbi.

 • Če izberete izvajalca, ki vam jamči zares dobre učitelje, bodo ti vaše sodelavce znali motivirati in pritegniti k učenju.
 • Učenje jezika v ekipi, ki jo učitelj  "potegne naprej" in navdušuje, bo sodelavce povezalo, spodbudilo sodelovanje ...
 • Če bo tečaj povprečen, brez pogovora, ki je bistvo učenja jezika, ne bo spodbudil grajenja tima, ampak povzročil odpor do učenja jezika, nezadovoljstvo ...

❌ Podjetje svojim sodelavcem ne postavi nobenih pogojev

 • Reden obisk tečaja

Rezultat jezikovnega tečaja je mnogo boljši, če udeleženci vedo, da se morajo tečaja redno udeleževati, ker bo sicer podjetje ob preveliki odsotnosti od njih zahtevalo vračilo šolnine.

 • Končni preizkus znanja

Motivacija za delo je večja, če je ob zaključku tečaja obvezen preizkus znanja.

❌ Podjetje s tečajem ni zadovoljno, a tega ne sporoči izvajalcu

Če s tečajem niste zadovoljni, sporočite to jezikovni šoli takoj na začetku, ko se stvari še lahko spremenijo. Kaj se lahko zgodi:

 • program udeležencem ne ustreza in šele na tečaju postane jasno, kaj bi resnično potrebovali,
 • ni »kemije« med predavateljem in skupino,
 • naročnik želi en program, sami tečajniki pa nekaj drugega ...

Če se boste o morebitnem o nezadovoljstvu pogovorili z vodjo šole, se bo dalo verjetno še marsikaj spremeniti.

❌ Podjetje vsako leto menja izvajalce - jezikovne šole

Dolgoročno sodelovanje z jezikovno šolo ima številne prednosti - pozna vaše želje, terminologijo, dejavnost podjetja, vaše sodelavce in lahko svetuje ter se vam lažje prilagodi.

❌ Zaposleni ne poznajo cilja tečaja

Včasih se zgodi, da podjetje ne obvesti svojih sodelavcev, na kakšen tečaj jih pošilja – ali bo to na primer poslovna oziroma strokovna angleščina, ali želi, da opravijo mednarodni izpit ...

Udeleženci tečaja imajo potem svojo predstavo  o tečaju in lahko se zgodi, da so nezadovoljni, če je na primer fokus na  strokovnem izrazoslovju, oni pa si želijo tečaj konverzacije. Cilj naj bi bil vsem jasen že pred prijavo na izobraževanje.

Tečaj v podjetju z Lingulo

V Linguli se pred začetkom tečaja za zaključeno skupino pogovorimo z vsakim udeležencem posebej v tujem jeziku in nato odgovorni osebi za izobraževanje pošljemo predlog za sestavo skupine in predlog programa.

Lingula, ta jezična šola | Jezikovni tečaji za odrasle
26/30