Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

6 načinov, kako reči JA v nemškem jeziku

Kako reči 'da' v nemškem jeziku? Kljub svoji navidezni resnosti je nemščina polna različnih načinov izražanja pritrdilnega odgovora. V tem članku predstavljamo šest različnih načinov, kako izraziti svoje soglasje v nemščini.

Pripravite se na raziskovanje raznolikosti izrazov, ki se skrivajo za enostavno besedo 'ja'." 

1. Ja

Najbolj osnoven način pritrditve in strinjanja je enak slovenski pogovorni različici. Gre za nasprotje nikalnice nein (ne). V nekaterih primerih pa se beseda lahko uporablja tudi kot medmet in predvsem v pogovorni različici jezika pogosto nastopa kot mašilo.

 • A: Ist das dein Buch?
 • B: Ja.

2. Kein Problem

Nekatere besedne zveze se razširijo tako hitro kot epidemija in med takšne izjemno priljubljene vsakdanje izraze sodi nemški kein Problem. Prevajamo ga lahko kot »ni problema«, gre pa za slengovski način pritrditve oziroma izraža pripravljenost, da storimo uslugo ali ponudimo pomoč sogovorniku.

 • A: Kannst du mir bei meiner Hausaufgabe helfen? 
 • B: Kein Problem. 

3. Ich stimme zu

Nasprotno zgoraj navedenemu »kein Problem« pa fraza »ich stimme zu« sodi v knjižni jezik oziroma visoko nemščino (hochdeutsch). Prevajamo jo lahko kot »pritrjujem« oziroma »soglašam z«.

Če osebe, s katero se pogovarjamo, ne poznamo in jo želimo vikati, lahko svoje strinjanje z njo izrazimo tako, da ji odgovorimo z »ich stimme Ihnen zu«. Če pa je sogovornik naš prijatelj ali družinski član, mu lahko pritrdimo z »ich stimme dir zu«.

 • A: Ich glaube, dass Kinder zu viel Zeit vor dem Smartphone verbringen. 
 • B: Ich stimme dir zu.

4. Das klingt gut

Besedno zvezo »das klingt gut« prevajamo kot »sliši se dobro« in jo najpogosteje uporabljamo za izražanje strinjanja s predlogom sogovornika oziroma za pritrditev možnosti, ki nam jo je ponudil sogovornik.

 • A: Gehen wir ins Kino? 
 • B: Das klingt gut. 

5. Jawohl

Tudi izraz »jawohl« sodi v pogovorni jezik in je še posebej pozitivno obarvan način pritrjevanja. Prevajamo ga lahko kot »seveda« in »absolutno ja«. Izvira iz vojaških krogov, prve omembe te nemške pritrdilnice pa so bile zabeležene že v 19. stoletju.

 • A: Ist das klar? 
 • B: Jawohl, (Herr Major)! 

6. Klar

Beseda »klar« je sicer pridevnik in jo prevajamo kot »čist«, »jasen« ali »očiten«, če pa se pojavi kot odgovor na vprašanje, jo v prvi vrsti razumemo kot samoumevno pritrdilnico. Odgovor namreč ne bi mogel biti bolj jasen in seveda je očitno, da to drži.

 • A: Ist das Meer kalt im Winter?
 • B: Na klar! 

Tečaj nemščine po govorni metodi

Tečaj nemščine po govorni metodi bo pripomogel, da boste spregovorili sproščeno.  Ne začnemo s slovnico in pravili, temveč prebudimo govorca v vas.

83/332