Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevajanje medmetov

Izziv, s katerim se prevajalci pogosto srečujejo, je prevajanje medmetov. Medmeti se pogosto pojavljajo na začetku stavka in med drugim izražajo govorčeva močna čustva, ponavadi povezana s presenečenjem, gnusom, veseljem ali navdušenjem, recimo: joj, ah, av. Izražanje čustev se med jeziki zelo razlikuje, zato mora te izraze prevajalec dobro poznati.

prevajanje
Izražanje čustev se razlikuje med kulturami.

Zakaj so medmeti lahko težavni?

Medmeti so zelo nenavadna kategorija besed, saj se bolj povezujejo z nejezikovnimi oblikami komunikacije, kot so geste, obrazna in telesna mimika ter ton govora, kot z jezikovnimi. Nekateri medmeti, kot je na primer »Phew!«, pa ponazarjajo zvoke. Medmeti so od preostalega dela povedi ponavadi ločeni z vejico, včasih pa so tudi daljši, v obliki fraze, kot je v angleščini na primer »For God’s sake!«.

Neposredno prevajanje – je to lahko rešitev?

Na splošno pri prevajanju ločimo direktno prevajanje in prevajanje po pomenu. Direktno prevajanje se pri medmetih največkrat ne izkaže kot najučinkovitejša rešitev, saj lahko tuji medmet, če ga neposredno prenesemo v prevod, zveni zelo nenaravno. Boljša prevajalska rešitev je prevajanje po pomenu – prevajalec mora v ciljnem jeziku najti medmet, ki posnema isti zvok ali označuje enak čustveni odziv kot v izvirnem jeziku. Tu ne gre le za prevajanje besed, temveč mora prevajalec dobro poznati tudi ciljno kulturo.

Lahko »oh« ostane »oh«?

Pri prevajanju medmetov morajo biti prevajalci pozorni tudi na to, da se medmet enako pogosto uporablja v izvornem in prevodnem jeziku. Primer je pragmatična napaka pri prevajanju medmeta »oh« iz angleščine v španščino. »Oh« je v španščini ostal »oh«, ta rešitev v španščini pa ni najbolj posrečena, saj kljub temu da medmet obstaja tudi v tem jeziku, njegova pogostost in konotacija nista podobni ali enaki angleški.

Nekaj pogostih medmetov in njihovo prevajanje v slovenščino

AngleščinaZ njim izrazimoSlovenščina
Oy!jezo, nejevoljoHej!
Er…dvomUm…
Yuk!ogorčenje, gnusFuj!
Hurrah!veseljeHura!
Phew!olajšanjeUf! / Hvala bogu.
Jeepers!presenečenjeKaj?!

 

Prevajanje

Prevajanje medmetov zaupajte izkušenim prevajalcem v Linguli, ki niso pozorni le na slovnico in pravopis, temveč tudi na pomenske in kulturne razlike.

124/333