Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevajanje pooblastila v nemščino

Pooblastilo je besedilo, v katerem podpisani za neko uradno opravilo ali dejavnost pooblašča drugo osebo, recimo da lahko druga oseba namesto njega prevzame pismo. Prevajanje pooblastila je potrebno, ko se bo pooblastilo uporabljalo v drugi državi, overiti pa ga mora uradna oseba.

prevajanje
Veliko uradov uporablja tiskane formularje.

 

Kako je sestavljeno pooblastilo?

Uradno pooblastilo mora vsebovati naslednje elemente:

  • podatke o pooblastitelju in pooblaščencu,
  • podatki o tem, kdo je za kaj pooblaščen, morajo biti jasno navedeni,
  • obdobje, za katero velja pooblastilo,
  • datum, kdaj je bilo pooblastilo napisano,
  • lastnoročni podpis pooblaščenca in pooblastitelja.

Tiskani obrazci in pisna pooblastila

Preden začnete pisati pooblastilo, pri instituciji, kjer ga nameravate uporabiti, preverite, ali morda obstaja tiskani obrazec pooblastila. Veliko uradov namreč uporablja tiskane formularje, ki jih je treba izpolniti v primeru pooblaščanja, in na roke napisano pooblastilo ne zadostuje. Prav tako je pomembno preveriti, za katero uradno dejavnost je sploh mogoče pooblastiti drugo osebo, saj nekatere institucije zahtevajo, da mora določena opravilo osebno urediti oseba, ki se je zadeva tiče. Najpogostejša so pooblastila za prevzem pošiljk, zastopanje v upravnem postopku, pooblastilo za delo ...

Kdo naj pripravi prevod?

Prevod pooblastila v nemščino naj pripravi oseba, ki ima izkušnje iz prevajanja tovrstnih besedil. Še posebej je treba biti pozoren, če pooblastilo vsebuje več strokovne ali pravne terminologije. Prevod mora biti jasen in brez napak, saj bomo s tem pooblaščencu omogočili opravljanje dejavnosti v svojem imenu brez nepotrebnih zapletov.

Nemški izrazi, ki vam lahko pridejo prav pri pisanju pooblastila

Spodaj navajamo nekaj pogostih izrazov, ki vam bodo v pomoč pri pisanju pooblastila v nemščini.

SlovenskoNemško
Spodaj podpisan/a ...Ich, der Unterzeicher/die Unterzeichnerin
Pooblaščencu dovoljujem ...bevollmächtige ich …
Pooblastilo velja za obdobje od ... doDiese Vollmacht ist gültig von…bis
Podpis pooblaščencaUnterschrift Bevollmächtigter
Podpis pooblastiteljaUnterschrift Vollmachtgeber

 

Poiščite pomoč izkušenih prevajalcev

Svetujemo vam, da prevajanje pooblastila v nemščino zaupate zanesljivi prevajalski agenciji. Lingulina prevajalska ekipa bo poskrbela, da bo prevod pripravil strokoven prevajalec, v dogovorjenem roku in brez napak.

129/333