Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevajanje spremnega pisma v srbščino

Spremno pismo je besedilo, ki ga ponavadi priložimo življenjepisu, z njim se neposredno obračamo k naslovniku in predstavljamo svoje prednosti. Rečemo mu tudi motivacijsko pismo. Če hočemo, da je res dobro, mora biti prilagojeno posameznemu razpisu, saj se kriteriji spreminjajo. Kakovostno prevajanje spremnega pisma bo navdušilo tudi bodočega tujega delodajalca.

prevajanje
Na kaj paziti, ko prevajamo iz slovenščine v srbščino?

 

Cirilica ali latinica?

Za prevajanje spremnega pisma v srbščino lahko uporabimo obe pisavi, cirilico ali latinico, saj sta v srbskem jeziku v rabi obe. Pomembno pa je, da vsa besedila nato priložimo v isti pisavi in tako poskrbimo za doslednost. Če je vaš življenjepis napisan denimo v cirilici, radi pa bi naročili še prevajanje spremnega pisma, opozorite prevajalca, naj vam besedilo pripravi v isti pisavi. Nekateri uradni dokumenti, ki jih lahko pridobite v srbščini, pa so v večini napisani v cirilici.

Pisanje motivacijskega pisma v srbščini

Pri spremnem pismu v srbščini ohranimo enake elemente, kot bi besedilo pisali v slovenščini. Tukaj je nekaj pogostih besednih zvez v srbščini, ki jih najdemo tudi v spremnih pismih:

SlovenskoSrbsko
Spoštovani!Poštovani!
Ime in priimek pošiljateljaIme i prezime pošiljaoca
Opazila/opazil sem vaš oglas za položajPrimetila/primetio sam vaš oglas za poziciju ...
S tem pismom želim pokazati svojo motivacijo in se prijaviti na delovno mesto ...Ovim pismom želim da pokažem svoju motivaciju i da se prijavim na radno mesto ...
Vaše podjetje vidim kot vodilno globalno podjetje za ...Vašu kompaniju vidim kao vodeću globalnu kompaniju za ...
Menim, da sem idealen kandidat za to delovno mesto, saj ...Smatram da sam idealan kandidat za to radno mesto, jer ...

Na kaj paziti, ko prevajamo iz slovenščine v srbščino?

Če imate dovolj znanja srbskega jezika in poznate vse jezikovne zakonitosti, lahko prevajanje spremnega pisma opravite tudi sami. Pri tem pa morate paziti na:

  • lažne prijatelje med slovenščino in srbščino (npr.: mesto in grad)
  • razlike med hrvaščino in srbščino (npr.: doista – hrv., zaista – srb.)
  • pisanje geografskih in tujih lastnih imen v srbščini (npr.: Njujork, Šekspir)

Prevajanje z Lingulo

Izkušeni prevajalci v Linguli bodo poskrbeli, da bo prevajanje spremnega pisma pripravljeno v dogovorjenem roku ter bo jezikovno, slogovno in oblikovno ustrezno.

128/333