Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevajanje ocene v angleščino

Ocena ali kritika je vrednotenjsko besedilo, v katerem je zapisano mnenje o presojani zadevi ter ovrednoteno neko umetniško ali strokovno delo. Prevajanje ocene v angleščino se priporoča, ko bo besedilo objavljeno ali se bo uporabljalo v tujini, najpogostejši jezik prevajanja pa je angleščina.

prevajanje
Kako izraziti svoje mnenje v angleščini?

 

Kakšna je zgradba ocene ali kritike?

Pri pisanju ocene mora ocenjevalec (ali več ocenjevalcev) upoštevati zgradbo utemeljevalnega besedila in v njegovo strukturo vključiti:

 • naslov ocene/kritike,
 • naslov ocenjevanega predmeta in ime njegovega avtorja ali skupine ustvarjalcev,
 • ime publikacije, kjer je bilo delo objavljeno, ali ustanove, kjer so delo prikazali,
 • utemeljeno vrednotenje vsebine, sestave in izvedbe,
 • podpis avtorja ocene.

Razlika med recenzijo in oceno/kritiko

Ocena ali kritika je besedilo, v katerem sporočevalec ovrednoti neko delo skozi objektivna merila. Takšno besedilo skuša vplivati na mnenje bralca in avtorja. Poleg tega ju hkrati usmerja h kritičnemu premisleku o obravnavanem delu. Recenzija pa je poglobljena kritika nekega strokovnega dela, ki je navadno objavljena tudi v strokovnem tisku.

Kako izraziti svoje mnenje v angleščini?

V oceni ali kritiki moramo svoje mnenje utemeljiti, pri čemer velikokrat uporabljamo značilne fraze, s katerimi poudarjamo svoja stališča in argumente. Seveda ni priporočljivo, da se fraze ponavljajo, zato je tukaj nekaj primerov, kako lahko izrazimo svoje mnenje v angleščini:

Resnično verjamem

 • I really think
 • I strongly believe
 • I truly feel
 • In my honest opinion

Menim

 • I think
 • I believe
 • In my opinion
 • I would say

Z mojega vidika

 • From my point of view
 • From my perspective
 • In my view
 • It seems to me that

Lingulini izkušeni prevajalci

Prevajanje ocene v angleščino zahteva izkušenega prevajalca. Lingulina prevajalska ekipa bo poskrbela, da bo vaše besedilo tudi v prevodu v angleščino zvenelo kot v maternem jeziku.

131/334