Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Sodni prevod pooblastila v hrvaščino

Uradno pooblastilo je besedilo, v katerem se podpisani strinja, da namesto njega neko dejavnost v (krajšem ali daljšem) časovnem obdobju opravlja njegov pooblaščenec. Če želite pooblastilo uporabljati na Hrvaškem, se priporoča sodni prevod pooblastila v hrvaščino.

prevajanje
Sodni tolmač bo pripravil uradni prevod pooblastila.

Kakšna pooblastila poznamo?

Ko zaradi svoje odsotnosti ne moremo opravljati določenih obveznosti, lahko zanje pooblastimo osebo, da jih bo lahko v tistem obdobju opravila namesto nas. Najpogostejši primeri pooblastila so za:

  • prevzem pošiljke,
  • polog denarja,
  • nakup in registracijo vozila,
  • zastopanje stranke v nekem postopku,
  • prevzem otroka iz vrtca, šole, obšolske dejavnosti,
  • razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu in poslovanje z banko.

Overjen podpis na pooblastilu

V večini primerov institucije, kjer bomo predložili uradno pooblastilo, zahtevajo tudi overitev lastnoročnega podpisa pooblastitelja. Ta lahko svoj podpis overi in se identificira na upravni enoti ali pri notarju. Ker gre za uradni dokument, je za prevajanje pooblastila treba najeti sodnega tolmača in ne splošnega prevajalca. Sodni tolmač bo namreč pripravil uradni prevod, ki ga bo opremil z žigom in izjavo.

Hrvaški izrazi, ki vam lahko pridejo prav pri pisanju pooblastila

Spodaj navajamo nekaj pogostih izrazov, ki vam bodo v pomoč pri pisanju pooblastila v hrvaščini.

SlovenskoHrvaško
pooblastilopunomoć
pooblastiteljopunomoćitelj
pooblaščenecopunomoćenik
naslovadresa
kontaktni podatkipodaci za kontakt
S tem pooblašča ... (ime in priimek)Ovime opunomoćuje ... (ime i prezime)
Na podlagi tega pooblastila lahko pooblaščenec ...Na temelju ove punomoći opunomoćenik može ...
Kraj, datum in leto izdaje pooblastilaKraj, datum in leto izdaje pooblastila

 

Sodni prevodi

Svetujemo vam, da sodni prevod pooblastila v hrvaščino zaupate zanesljivi prevajalski agenciji. Lingulina prevajalska ekipa bo poskrbela, da bo vaš sodni prevod pripravil strokoven sodni tolmač – v dogovorjenem roku in brez napak.

125/332