Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Sodni prevod spričevala

Sodni prevod spričevala boste potrebovali, če se boste v tujini prijavili na študij, prakso ali redno delovno mesto. Če se selite v tujino, bodo prevod spričevala za vpis na tamkajšnje inštitucije potrebovali tudi vaši otroci. Spričevalo je osebni dokument in kot tako zelo delikatno za prevajanje.

Izjava o ustreznosti prevoda

Inštitucije in podjetja v tujini bodo od vas zahtevali sodno overjen prevod. To pomeni, da mora prevajalec (v tem primeru je to sodni tolmač) prevodu priložiti izjavo o ustreznosti prevoda in to potrditi z žigom. Ker sodni prevod vključuje tudi izvirno besedilo, boste morali priložiti tudi kopijo ali overjeno kopijo originala, ki jo lahko uredite na upravni enoti ali pri notarju.

Ocenjevanje in nazivi

Pri prevodu spričevala ne gre le za prevajanje besed. Tujemu sistemu se je treba prilagoditi tudi oblikovno, posebno pozornost pa je treba nameniti nazivom in ocenam.

Primer: v Sloveniji je profesor, kdor poučuje oz. predava na srednji, višji, visoki šoli in je za to posebej usposobljen, v Nemčiji pa je Professor najvišji pridobljeni akademski naziv, ki se podeljuje zaslužnemu znanstveniku, umetniku ali predavatelju na visokošolski inštituciji.

Ocene v enem jeziku niso enake ocenam v drugem

Prav tako lahko pride do zmede, če niso ustrezno prilagojene ocene. Slovenski visokošolski sistem na primer pozna ocene od 1 do 10, pri čemer je 10 najvišja ocena, razlika med nižjo in višjo oceno pa je vedno 1. Nemški visokošolski sistem pozna drugačno razdelitev. Ocene so od 1 do 5, vendar je 5 najnižja in ne najvišja ocena. Poleg tega ne rastejo za celo število, ampak delno (1,0 je najvišja ocena, sledi 1,3 nato 1,7 in šele nato 2,0). Pred pripravo sodnega prevoda je zato vedno dobro preveriti, ali je potrebna nostrifikacija.

Sodni prevod z Lingulo

Lingulini izkušeni sodni tolmači vam bodo pomagali, da bo vaš sodni prevod spričevala zagotovo ustrezen, ne le jezikovno, temveč tudi strokovno. Naj bo primernost prevoda spričevala ena skrb manj pri selitvi v tujino.

288/333