Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Sodni prevod spričevala v nemščino

Če boste šolanje nadaljevali v nemško govoreči državi ali pa se boste tam zaposlili, boste potrebovali prevod spričevala v nemščino. Spričevalo je uraden dokument, zato mora prevajanje opraviti sodno zaprisežen tolmač, ki bo prevod opremil tudi z žigom in izjavo o točnosti prevoda.

evaluation velika
Sodni prevod je navadno zvezan z originalnim dokumentom.

Originalno spričevalo ali kopija?

Pri tem je pomembno vedeti, da je sodni prevod vezan z originalnim dokumentom. Sodni tolmač namreč spne originalni dokument s prevodom, ki ga opremi z žigom in izjavo. Ker je spričevalo dokument, ki ga nimate v več izvodih, je priporočljivo, da originalnega izvoda ne namenite za potrebe prevoda, temveč za prevajanje uporabite dvojnik ali pa overjeno kopijo originalnega spričevala.

Izrazi, ki se pogosto pojavljajo v spričevalih

V spričevalih se pogosto pojavljajo izrazi s področja izobraževanja, ki so specifični in se povsem razlikujejo od slovenskih terminov, zato je pomembno, da prevajanje opravi sodni tolmač, ki ima izkušnje s tega področja. Tukaj je le nekaj primerov:

  • izobraževalni sistem: das Bildungssystem
  • v devetem razredu: in der 9. (neunten) Klasse
  • osnovna šola: die Grundschule
  • srednja šola: die Sekundarschule
  • maturirati: das Abitur ablegen
  • maturant: der Schulabgänger/die Schulabgängerin
  • italijanščina je izbirni predmet: Italienisch ist ein Wahlfach
  • matematika je obvezni predmet: Mathe ist ein Pflichtfach

Ne pozabite preveriti ...

Pri pristojni instituciji ne pozabite preveriti, katera spričevala je treba priložiti, saj včasih ne zadostuje le spričevalo zadnjega opravljenega letnika, ampak v določenih situacijah zahtevajo na vpogled tudi ostala dokazila o šolanju. Prevajanje spričeval bo opravljeno veliko hitreje, če se boste povezali z zanesljivo prevajalsko agencijo, kamor boste pravočasno dostavili vse potrebne dokumente za prevod.

Naj vas nemške ocene ne presenetijo!

V Nemčiji je sistem ocenjevanja precej drugačen kot pri nas, zato bo moral sodni tolmač ocene prilagoditi nemškemu šolskemu sistemu. V Sloveniji je sistem ocenjevanja od 1 do 5, pri čemer je 5 najboljša ocena. V Nemčiji imajo ocene od 6 do 1, pri čemer je 1 najboljša ocena. V Avstriji poznajo ocene od 5 do 1, ocena 1 velja za najboljšo. V Švici pa imajo ocene od 1 do 6, ocena 6 pa velja za najboljšo.

Lingulini izkušeni prevajalci

V Linguli bomo za sodni prevod spričevala v nemščino izbrali najustreznejšega sodnega tolmača, ki bo poskrbel, da bo sodni prevod spričevala pripravljen v dogovorjenem časovnem roku.

220/332