8 napak, ki jih Slovenci pogosto zagrešimo v angleščini

Zbrali smo 8 napak, ki jih Slovenci pogosto delamo, ko govorimo v angleščini. Veliko napak se nam zgodi, ko dobesedno prevajamo iz slovenščine, zato svetujemo, da se novih besed vedno učimo v stavku. Te težave je na splošno moč zelo enostavno odpraviti, sploh če napake prepoznamo.

Preverite, če te napake delate tudi vi. Kateri izraz je pravi?

Z Lingulo spregovorite v tujem jeziku tako sproščeno kot v slovenščini!
Odpravite pogoste napake in spregovorite samozavestno.

1. Nice/sympathetic

 • He is a really nice guy.
 • He is a really sympathetic guy.

 

Pravilno: He is a really nice guy.

 

Ko želimo reči, da je nekdo simpatičen, nam vedno uide »sympathetic«, kar pomeni sočustvujoč. Enostavno je: nice.


2. He is so »priden«

Slovenci v angleščini kar pogrešamo to besedo. Žal čisto enakega izraza ni. Če govorimo o nekom, ki je priden v smislu delaven, uporabimo izraz hard-working. Če pa je nekdo ubogljiv in priden, rečemo, da je well behaved.


3. On/at the meeting

 • We covered a lot of important issues on the meeting yesterday.
 • We covered a lot of important issues at the meeting yesterday.

 

PRAVILNO: We covered a lot of important issues at the meeting yesterday.
Čeprav v slovenščini rečemo, da smo na sestanku, se v angleščini uporablja at the meeting ali in the meeting. Enako velja za: at the party, at the station, at lunch...

4. Do you want me that/Do you want me to...

 • Do you want me to help you?
 • Do you want me that I help you?

 

PRAVILNO: Do you want me to help you?
V angleščini željo izrazimo s frazo I want you to… Enako pravilo velja za glagol ask: I asked him to call me.

5. I will be back until/by

 • I'm going out now, I'll be back until 2 o'clock.
 • I'm going out now, I'll be back by 2 o'clock.

 

Ko govorimo o tem, kdaj se bomo vrnili, pogosto uporabljamo slovenski »do«, ki je napačen. Pravilno: I'm going out now, I'll be back by 2 o'clock.

 

 • Till/until pomeni obdobje do določenega časovnega roka.

John must be home until 11 o’clock. (Stavek pomeni, da mora biti John doma do 11. ure, potem pa lahko odide.)

 • S predlogom by poudarimo časovni rok (by Friday, by next week in pomeni ‘no later than’.)

John must be home by 11 o’clock. (Stavek pomeni, da se mora John do te ure vrniti domov.)


6. English is so difficult language/such a difficult language

 • English is such a difficult language.
 • English is so difficult language.

 

PRAVILNO: English is such a difficult language.
Ko želimo okrepiti pomen pridevnika, lahko uporabimo prislov so (tako/zelo), ki stoji pred pridevnikom: English is so difficult. Ko uporabimo besedo such, ji sledita pridevnik in samostalnik (such a difficult language).
Kako si lahko pomagate? Če odstranimo besedo difficult v prvem stavku, je ta še vedno pravilen: English is such a language. Če odstranimo besedo difficult v drugem stavku, ta ni več smiseln: English is so language.

7. I didn’t know nothing/anything about...

 • I didn’t know anything about the new project.
 • I didn’t know nothing about the new project.

 

PRAVILNO: I didn’t know anything about the new project.
Angleščina ne pozna dvojnega zanikanja kot slovenščina. Ko uporabimo negativno obliko glagola, ji sledi any (I don’t know anything/anyone). Ko uporabimo trdilno obliko glagola, ji sledi no (I know nothing/nobody).

8. I'm bored/I'm boring

 • I don't like watching TV. I'm boring.
 • I don't like watching TV. I'm bored.

 

Glagolom, ki izražajo občutje, kot so love, hate, enjoy, appreciate, vedno sledi samostalnik (I like WHAT?).

Primer: I like skiing.

 

Če opisujemo občutje do neke dejavnosti v določenem času in prostoru ter je ta del novega stavka v povedi, za glagolom stoji zaimek it.

Primer: I like it when we go skiing every winter.

PRAVILNO: I don't like watching TV. I'm bored.

Napake v tujem jeziku so lahko smešne, tako na primer želimo reči, da nas nekaj dolgočasi »I'm bored…«, pa izstrelimo, da smo dolgočasni mi: »I'm boring.«

 

Osebni pogovor z učiteljem

Ste se tuji jezik že učili in bi radi svoje znanje osvežili ter se vključili na tečaj na najprimernejši ravni? Dogovorite se za umestitveni pogovor v živo ali na daljavo, na katerem vam bo učiteljica predlagala najprimernejši tečaj za vas, dobili pa boste tudi konkretno ponudbo za vaš tečaj. Izpolnite kratek obrazec, nam pišite na info@lingula.si ali nas pokličite na 080 23 52.

Deli naprej: Facebook Google Plus

Povezani članki