Splošni vpisni pogoji poslovanja

Svetovalni pogovor oz. uvrstitveni test

Za vse nove kandidate je ob vpisu v nadaljevalni tečaj potreben svetovalni pogovor (20 minut) in po potrebi tudi pisni uvrstitveni test (60 minut). Pri e-tečajih ali pa če nikakor ni mogoč dogovor za srečanje v živo, lahko kandidati opravijo svetovalni pogovor po telefonu ali prek Skypa.

Dovoljenje za uporabo podatkov

S prijavo na tečaj tečajnik jezikovnemu centru Lingula, d.o.o., dovoljuje obveščanje o urniku, spremembah glede tečaja, pošiljanje ankete o zadovoljstvu in vabila na dogodke, ki so pripravljeni ekskluzivno za Linguline tečajnike.

Zagotavljamo, da podatkov o tečajnikih ne bomo zlorabili ali posredovali tretjim osebam.

Šolnina

Tečajnik se obvezuje, da bo:

 • poravnal stroške tečaja po pogojih iz cenika - razen v primeru, ko stroške izobraževanja poravna delodajalec,
 • v primeru prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil Lingulo in poravnal šolnino do konca tekočega meseca vključno z manipulativnimi stroški v višini 25,00 EUR z DDV.

S prijavo na tečaj se tečajnik strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji.

Obvestilo o začetku tečaja

Tečajnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred začetkom tečaja. Če je ob prijavi  podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen pridobitve računa in posledično obveščanje o tečaju, je za posledico odgovoren tečajnik.

V primeru, da tečajnik v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku (napačen naslov, pošta gre v spam), se je dolžan sam javiti Linguli (e-pošta, klic, osebni obisk ....) in ga zahtevati.

Reklamacij iz naslova neprejete pošte Lingula ne bo upoštevala.

Plačilni pogoji

Šolnina za tečaj je v € in vključuje 22 % DDV. Gradivo in prijavnina za mednarodne izpita nista všteta v šolnino. Šolnino plačnik nakaže na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d.d.

Fizične osebe

 • Tečaj v skupini: fizična oseba šolnino za tečaj v skupini poravna s položnico v enem ali štirih (odrasli) oziroma devetih (celoletni tečaji za otroke) mesečnih obrokih, in sicer prvega ob vpisu, naslednje pa do 10. v tekočem mesecu.
 • Če tečaj traja manj kot štiri (odrasli) oz. osem (otroci) mesecev, se število obrokov sorazmerno zmanjša, in sicer tako, da tečajnik zadnji obrok poravna do zaključka tečaja.
 • Individualni tečaj: tečajnik šolnino poravna s položnico v enem obroku do začetka tečaja.
 • Krajši tečaji in delavnice (poletni tečaj, e-tečaj, inštrukcije, specializirane delavnice ...): tečajnik šolnino poravna v enem znesku do začetka tečaja.

Pravne osebe

 • Pravna oseba šolnino poravna v enem znesku na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d.d.
 • Če je na tečaj prijavljenih več kandidatov iz istega podjetja, je mogoče plačilo v več obrokih.

Število udeležencev

Tečaji za odrasle - izvedba programa v primeru manj prijav 

Če je v skupini 6 do 8 udeležencev prijavljenih manj kot šest udeležencev, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

 • Skupina 6 do 8 udeležencev, 90-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, bomo program predelali v 80 urah. Če so prijavljeni le štirje, izvedemo 70 ur pouka, pri treh pa 60 ur.
 • Skupina 6 do 8 udeležencev, 60-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, bomo program predelali v 52 urah. Če so prijavljeni le štirje, izvedemo 45, pri treh pa 35 ur.
 • Skupina 6 do 8 udeležencev, 45-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, bomo program predelali v 40 urah. Če so prijavljeni le štirje, izvedemo 35 ur pouka, pri treh pa 30 ur.
 • Skupina s 3 do 5 udeleženci, 40-urni tečaj: če sta prijavljena le dva, program namesto v 40 predelamo v 28 urah.
 • Poletni tečaj v mini skupini s 3 do 5 udeleženci, 20-urni tečaj: če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, bomo program predelali v 15 urah, pri 40-urnem tečaju pa v 30 urah.

Tečaji za otroke - izvedba programa v primeru manj prijav 

Če je v skupini do 8 udeležencev prijavljenih manj kot pet udeležencev, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

 • Skupina do 8 udeležencev, 60-urni tečaj: če so prijavljenih štirje udeleženci, bomo program predelali v 52 urah. Če so prijavljeni le trije, izvedemo 40 ur pouka.
 • Skupina do 8 udeležencev, 55-urni tečaj: če so prijavljenih štirje udeleženi, bomo program predelali v 45 urah. Če so prijavljeni le trije, izvedemo 40 ur pouka.
 • Poletni tečaj v skupini do 8 udeležencev, 20-urni tečaj: Če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, bomo program predelali v 15 urah.

Odpoved tečaja

Jezikovni center Lingula si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi minimalno potrebno, v pogojih navedeno število tečajnikov ali če se tečajniki ne strinjajo s predlaganim manjšim številom ur.

Morebitno že plačano šolnino brezobrestno povrnemo.

Odstop od prijave

 • Tečajnik, ki se prijavi prek spleta, lahko v 15 dneh od dneva prijave Linguli pisno sporoči, da odstopa od prijave (43. člen Zakona o varstvu potrošnikov). Manipulativni stroški znašajo 25,00 EUR z DDV.
 • Če se tečajnik prijavi na tečaj osebno v sprejemni pisarni Lingule, odstop od prijave ni več mogoč, razen v primeru bolezni v trajanju nad 30 dni.
 • V primeru bolezni tečajniku vrnemo sorazmerni delež šolnine do datuma pisnega izpisa.
 • V vseh ostalih primerih prenehanja obiskovanja tečaja (pomanjkanje časa, dopust ...) tečajnik poravna celotno šolnino do zaključka tečaja.
 • Plačanega tečaja v skupini tečajnik ne more »prenesti« v naslednji semester, lahko pa se namesto njega vključi v skupino kdo drug, ki ga pripelje tečajnik, ki se izpisuje, seveda pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika ustreza nivoju skupine.

Individualni tečaj

Odpoved dogovorjenega termina

Če se tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur prej na telefon 01 541 00 33 ali 040 544 544. Če nas tečajnik o svoji odsotnosti ne bo pravočasno obvestil, bomo šteli, kot da je bil pouk izveden.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si