Splošni vpisni pogoji

Plačilni pogoji

Fizične osebe

 • Tečaj v skupini: fizična oseba šolnino za tečaj v skupini poravna s položnico v enem ali štirih (odrasli) oziroma osmih (celoletni tečaji za otroke) mesečnih obrokih, in sicer prvega ob vpisu, naslednje pa do 10. v tekočem mesecu.
 • Če tečaj traja manj kot štiri (odrasli) oz. osem (otroci) mesecev, se število obrokov sorazmerno zmanjša, in sicer tako, da udeleženec zadnji obrok poravna do zaključka tečaja.
 • Individualni tečaj: udeleženec šolnino poravna s položnico v enem ali dveh mesečnih obrokih, in sicer prvega do začetka tečaja, naslednjega pa čez mesec dni oziroma najkasneje do zaključka tečaja.
 • Poletni tečaj, e-tečaj, inštrukcije, specializirane delavnice, sobotni tečaji: šolnina se poravna v enem znesku do začetka tečaja.


Šolnino tečajnik nakaže na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d.d.

Pravne osebe

 • Pravna oseba šolnino poravna v enem znesku na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d.d.
 • Če je na tečaj prijavljenih več kandidatov iz istega podjetja, je mogoče plačilo v več obrokih.

Cene tečajev so v € in vključujejo 22 % DDV. Gradivo in prijavnina za mednarodne izpita nista všteta v šolnino.

Zmanjšanje števila ur za tečaje v skupini

Če je v skupini 6 do 8 udeležencev prijavljenih manj kot šest udeležencev, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

 • Skupina 6 do 8 udeležencev, 90-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, bomo program predelali v 80 urah. Če so prijavljeni le štirje, izvedemo 70 ur pouka, pri treh pa 60 ur.
 • Skupina 6 do 8 udeležencev, 60-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, bomo program predelali v 52 urah. Če so prijavljeni le štirje, izvedemo 45, pri treh pa 35 ur.
 • Skupina 6 do 8 udeležencev, 45-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, bomo program predelali v 40 urah. Če so prijavljeni le štirje, izvedemo 35 ur pouka, pri treh pa 30 ur.
 • Skupina s 3 do 5 udeleženci, 40-urni tečaj: če sta prijavljena le dva, program namesto v 40 predelamo v 28 urah.
 • Poletni tečaj v mini skupini s 3 do 5 udeleženci, 20-urni tečaj: če sta prijavljena le dva, program namesto v 20 predelamo v 15 urah.

Zaradi premajhnega števila udeležencev lahko tečaj tudi odpovemo in morebitne že plačane obroke brezobrestno povrnemo.

Odstop od prijave

 • Tečajnik, ki se prijavi prek spleta, lahko v 15 dneh od dneva prijave Linguli pisno sporoči, da odstopa od prijave (43. člen Zakona o varstvu potrošnikov). Manipulativni stroški znašajo 25,00 EUR z DDV.
 • Če se tečajnik prijavi na tečaj osebno v sprejemni pisarni Lingule, odstop od prijave ni več mogoč, razen v primeru bolezni v trajanju nad 30 dni.
 • V primeru bolezni tečajniku vrnemo sorazmerni delež šolnine do datuma pisnega izpisa.
 • V vseh ostalih primerih prenehanja obiskovanja tečaja (pomanjkanje časa, dopust ...) tečajnik poravna celotno šolnino do zaključka tečaja.
 • Plačanega tečaja v skupini tečajnik ne more »prenesti« v naslednji semester, lahko pa se namesto njega vključi v skupino kdo drug, ki ga pripelje tečajnik, ki se izpisuje, seveda pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika ustreza nivoju skupine.

Odpoved individualnega tečaja

Če se tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur prej na telefon 01 541 00 33 ali 040 544 544. Če nas tečajnik o svoji odsotnosti ne bo pravočasno obvestil, bomo šteli, kot da je bil pouk izveden.

Splošni pogoji

Tečajnik se obvezuje, da bo:

 • poravnal stroške tečaja po pogojih iz cenika - razen v primeru, ko stroške izobraževanja poravna delodajalec,
 • v primeru prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil Lingulo in poravnal šolnino do konca tekočega meseca vključno z manipulativnimi stroški v višini 25,00 EUR z DDV.

Dovoljenje za uporabo podatkov

S prijavo na tečaj tečajnik jezikovnemu centru Lingula, d.o.o., dovoljuje:

 • uporabo podatkov iz prijavnice za pošiljanje e-časopisa. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadarkoli odjavi z e-sporočilom na info@lingula.si;
 • objavo fotografij in/ali posnetkov s tečaja oziroma zaključnega nastopa otrok na spletnih straneh Lingule, d.o.o., (vključno z družabnimi omrežji) in tiskovinah. Objava fotografij je namenjena izključno za prikaz dela v jezikovnem centru Lingula. Če se tečajnik z objavo ne strinja, nas o tem pisno obvesti pred začetkom tečaja.

Zagotavljamo, da podatkov o tečajnikih ne bomo zlorabili ali posredovali tretjim osebam. S prijavo na tečaj se tečajnik strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji.

Svetovalni pogovor oz. uvrstitveni test

 • Za vse nove kandidate je ob vpisu v nadaljevalni tečaj potreben svetovalni pogovor (20 minut) in po potrebi tudi pisni uvrstitveni test (60 minut).
 • Kandidati za e-tečaj lahko opravijo svetovalni pogovor po telefonu ali prek Skypa.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si