Splošni vpisni pogoji poslovanja

Spoštovani ljubitelji tujih jezikov,

prosimo vas, da pred vpisom na tečaj tujega jezika pozorno preberete pogoje sodelovanja.

 

Tečajnik (naročnik) s klikom na gumb »Prijava« sprejme izvajalčevo ponudbo za izvedbo jezikovnega tečaja v skladu s spodaj navedenimi splošnimi pogoji.

1. Svetovalni pogovor oz. uvrstitveni test

Za vse nove kandidate je ob vpisu v nadaljevalni tečaj potreben svetovalni pogovor (30 minut) in po potrebi tudi pisni uvrstitveni test (60 minut), na katerem Tečajniku predlagamo najprimernejšo skupino na ustrezni ravni znanja.

Če se Tečajnik vpisuje na tečaj na daljavo (prek videokonferenčnega sistema) ali e-tečaj,  lahko svetovalni pogovor opravi po telefonu ali prek videokonferenčnega sistema.

2. Šolnina

Tečajnik se obvezuje, da bo:

 • poravnal stroške tečaja po pogojih iz cenika, razen v primeru, ko stroške izobraževanja poravna delodajalec,

 • v primeru prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil Lingulo in poravnal šolnino do konca tekočega meseca vključno z manipulativnimi stroški v višini 50,00 EUR z DDV.

3. Plačilni pogoji

Fizične osebe

 • Tečaj v skupini: Tečajnik šolnino za tečaj v skupini poravna s položnico v enem ali štirih (odrasli) oziroma devetih (celoletni tečaji za otroke) mesečnih obrokih. Položnico za prvi obrok Tečajnik prejme ob vpisu, naslednjo pa 10. v mesecu (tečaji za odrasle) oz. 15. v mesecu (tečaji za otroke), in sicer z 8-dnevnim plačilnim rokom.

Če tečaj traja manj kot štiri (odrasli) oz. devet (otroci) mesecev, se število obrokov sorazmerno zmanjša, in sicer tako, da Tečajnik zadnji obrok poravna do zaključka tečaja.

 • Individualni tečaj, e-tečaj, tečaj v dvoje ali mini skupini, krajši tečaji in delavnice (inštrukcije, specializirane delavnice) v živo ali prek videokonferenčnega sistema: Tečajnik šolnino poravna v enem znesku do začetka tečaja.

Pravne osebe

 • Pravna oseba šolnino poravna v enem znesku na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d. d., na podlagi predračuna oz. računa.
 • Če je na tečaj prijavljenih več kandidatov iz istega podjetja, je možno plačilo v več obrokih.

Zamude pri plačilu

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti oz. v primeru daljše zamude plačila poda izvršbo.

Šolnina v primeru Covid-19

Če zaradi Covid 19 Izvajalec tečaj, ki sicer poteka v živo v prostorih Lingule, prenese na daljavo, se obveže, da bo za čas poteka tečaja na daljavo Tečajniku obračunal 15 % nižjo šolnino. 

Poračun Izvajalec naredi ob zaključku tečaja in Tečajniku (naročniku) izda dobropis, ki ga lahko izkoristi v naslednjih 12 mesecih.  

4. Izvedba tečaja v skupini v primeru manj prijav 

4. 1 Tečaji za odrasle  izvedba tečaja v primeru manj prijav

Tečaj v skupini izpeljemo v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj šest udeležencev. Če je v skupini prijavljenih manj kot šest udeležencev, Izvajalec izvede tečaj v sorazmerno manjšem številu ur, vendar tako, da je predvideni program predelan v celoti.

 • 90-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 80 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 70 ur pouka, pri treh pa 60 ur.
 • 60-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 45 ur pouka, pri treh pa 35 ur.
 • 45-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 40 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 35 ur pouka, pri treh pa 30 ur.
 • 30-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 26 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 24 ur pouka, pri treh pa 20 ur.
 • 20-urni poletni tečaj: če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, se program predela v 15 urah, pri 40-urnem tečaju pa v 30 urah.

Če so v mini skupini (3 do 5 udeleženci) prijavljeni manj kot trije udeleženci, Izvajalec izvede program v sorazmerno manjšem številu ur:

 • 40-urni tečaj: če sta prijavljena dva udeleženca, se program predela v 28 urah.

 

4. 2 Tečaji za otroke - izvedba tečaja v primeru manj prijav 

Tečaj v skupini izpeljemo v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj pet otrok. Če je prijavljenih manj kot pet udeležencev, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

 • 60-urni tečaj: če so prijavljeni štirje udeleženci, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • 55-urni tečaj: če so prijavljeni štirje udeleženi, se program predelala v 45 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • 20-urni poletni tečaj v skupini do 10 udeležencev: če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, se program predela v 15 urah ali pa v dogovoru s starši šolnino zvišamo.

 

Odpoved tečaja s strani Lingula, d.o.o.

Jezikovni center Lingula si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi v pogojih navedeno minimalno število Tečajnikov ali če se Tečajniki ne strinjajo s predlaganim manjšim številom ur. Morebitna že plačana šolnina se brezobrestno povrne.

5. Prekinitev tečaja 

Celoletni tečaj

Z vpisom na tečaj v prostorih Lingule oziroma na daljavo se Tečajnik obveže obiskovati tečaj v predvidenem časovnem obdobju. Tečajnik se obveže plačati celotno šolnino, razen če Izvajalca pravočasno obvesti o nastanku utemeljenega razloga, zaradi katerega ne more več obiskovati tečaja.

 • Za utemeljeni razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga Tečajnik ni mogel predvideti, to je daljša bolezen (več kot 30 dni bolniške odsotnosti z dokazili). O upravičenem razlogu mora Tečajnik Izvajalcu predložiti pisno potrdilo. Tečajnik je ob odpovedi zaradi utemeljenega razloga dolžen poravnati manipulativne stroške v znesku 50,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih do konca tekočega meseca, v katerem je Lingula prejela vlogo za prekinitev tečaja.

 • Če Tečajnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem Izvajalca predhodno ne obvesti, se šteje, da je storitev opravljena, kot je bilo dogovorjeno, Tečajnik  je dolžen poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

Poletni tečaj oz. poletne počitnice

 

6. Poletne jezikovne počitnice

Jezikovne počitnice v Ljubljani

Ob prijavi se plača 10% dopoldanskega tečaja in celotni popoldanski program. Razliko do celotnega zneska počitnic poravna najkasneje 14 dni pred začetkom tečaja.

V primeru odpovedi manj kot 5 dni pred začetkom, se vplačani znesek ne vrača. Izjema je odpoved zaradi zdravstvenih razlogov (ob predložitvi dokazil).

Jezikovni tabor nad Cerknim

Ob prijavi plačate akontacijo v višini 30 % jezikovnega tečaja, preostanek pa najkasneje 14 dni pred tečajem. V primeru odpovedi manj kot 5 dni pred začetkom, se vplačani znesek ne vrača. Izjema je odpoved zaradi zdravstvenih razlogov (ob predložitvi dokazil).

Priporočamo sklenitev rizika odpovedi pri eni od zavarovalnic: Riziko odpovedi v primeru bolezni velja v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja pred začetkom oz. med potekom počitnic.

___________________________________________________________________________

Prijava brez tveganja: poskrbeli bomo za druženje na primerni razdalji in vse varnostne ukrepe. Če bi prišlo do ponovne prepovedi druženja, vam vplačano šolnino vrnemo.

7. Dovoljenje za uporabo podatkov

S prijavo na tečaj Tečajnik jezikovnemu centru Lingula, d. o. o., dovoljuje obveščanje o urniku in spremembah glede tečaja ter pošiljanje ankete o zadovoljstvu in vabila na dogodke, ki so pripravljeni ekskluzivno za Linguline Tečajnike.

Lingula se zavezuje, da podatkov o Tečajnikih ne bo zlorabila ali posredovala tretjim osebam.

8. Obvestilo o začetku tečaja

Tečajnik prejme končno obvestilo najkasneje pet (5) dni pred začetkom tečaja. Če je ob prijavi podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen pridobitve računa in posledičnega obveščanja o tečaju, je za posledico odgovoren Tečajnik.

V primeru da Tečajnik v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku (napačen naslov, e-sporočilo gre v vsiljeno/nezaželeno pošto), se je dolžan sam javiti Linguli (e-pošta, klic, osebni obisk ....) in ga zahtevati. Reklamacij z naslova neprejete pošte Lingula ne bo upoštevala.

8. Individualni tečaj

Odpoved dogovorjenega termina

 • Če se Tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur prej na 040 644 544 (Mateja). Če Tečajnik svojo odsotnost javi manj kot 24 ur pred srečanjem, se šteje, kot da je bil pouk izveden.

 • Odpove se lahko do 20 % predvidenih srečanj.

 • Če zaradi Covid 19 Izvajalec tečaj, ki sicer poteka v živo v prostorih Lingule, prenese na daljavo, se obveže, da bo za čas poteka tečaja na daljavo Tečajniku obračunal 15 % nižjo šolnino.

9. Sprememba pogojev

 • Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, šolnino in ponudbe, objavljene na spletni strani https://www.lingula.si/popusti/. Spremembe začnejo veljati ob objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu naročnika preko e-pošte. Stranko zavezujejo pogoji, cene in ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.

 • Vse cene so v evrih in vključujejo DDV, razen kjer je drugače določeno.

 

Zadnja sprememba vpisnih pogojev: 28. 7. 2020.

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si