Splošni vpisni pogoji poslovanja

Svetovalni pogovor oz. uvrstitveni test

Za vse nove kandidate je ob vpisu v nadaljevalni tečaj potreben svetovalni pogovor (30 minut) in po potrebi tudi pisni uvrstitveni test (60 minut). Če gre za e-tečaj oz. tečaj prek Skypa ali dogovor za srečanje v živo nikakor ni mogoč, lahko kandidati svetovalni pogovor opravijo po telefonu ali prek Skypa.

Dovoljenje za uporabo podatkov

S prijavo na tečaj Tečajnik jezikovnemu centru Lingula, d. o. o., dovoljuje obveščanje o urniku in spremembah glede tečaja ter pošiljanje ankete o zadovoljstvu in vabila na dogodke, ki so pripravljeni ekskluzivno za Linguline Tečajnike.

Zagotavljamo, da podatkov o Tečajnikih ne bomo zlorabili ali posredovali tretjim osebam

Šolnina

Tečajnik se obvezuje, da bo:

 • poravnal stroške tečaja po pogojih iz cenika, razen v primeru, ko stroške izobraževanja poravna delodajalec,
 • v primeru prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil Lingulo in poravnal šolnino do konca tekočega meseca vključno z manipulativnimi stroški v višini 25,00 EUR z DDV.

S prijavo na tečaj se Tečajnik strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji.

Obvestilo o začetku tečaja

 • Tečajnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred začetkom tečaja. Če je ob prijavi podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen pridobitve računa in posledično obveščanje o tečaju, je za posledico odgovoren Tečajnik.
 • V primeru da Tečajnik v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku (napačen naslov, pošta gre v vsiljeno/nezaželeno pošto), se je dolžan sam javiti Linguli (e-pošta, klic, osebni obisk ....) in ga zahtevati.
 • Reklamacij z naslova neprejete pošte Lingula ne bo upoštevala.

Plačilni pogoji

Šolnina za tečaj je v evrih in vključuje 22 % DDV. Gradivo in prijavnina za mednarodne izpita nista všteta v šolnino. Šolnino plačnik nakaže na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d. d.

Fizične osebe

Šolnina za tečaj je v evrih in vključuje 22 % DDV. Gradivo in prijavnina za mednarodne izpita nista všteta v šolnino. Šolnino plačnik nakaže na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d. d.

Fizične osebe

 • Tečaj v skupini: fizična oseba šolnino za tečaj v skupini poravna s položnico v enem ali štirih (odrasli) oziroma devetih (celoletni tečaji za otroke) mesečnih obrokih, in sicer prvega ob vpisu, naslednje pa do 10. v tekočem mesecu.
 • Če tečaj traja manj kot štiri (odrasli) oz. devet (otroci) mesecev, se število obrokov sorazmerno zmanjša, in sicer tako, da Tečajnik zadnji obrok poravna do zaključka tečaja.
 • Individualni tečaj, tečaj v dvoje ali mini skupini, tečaj prek Skypa: Tečajnik šolnino poravna s položnico v enem obroku do začetka tečaja.
 • Krajši tečaji in delavnice (e-tečaj, inštrukcije, specializirane delavnice ...): Tečajnik šolnino poravna v enem znesku do začetka tečaja.

Pravne osebe

 • Pravna oseba šolnino poravna v enem znesku na TRR 02019-0253535215, odprt pri NLB, d. d.
 • Če je na tečaj prijavljenih več kandidatov iz istega podjetja, je mogoče plačilo v več obrokih.

Izvedba programa v primeru manj prijav 

1. Tečaji za odrasle

Tečaj v skupini izpeljemo v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj šest udeležencev.). Če je v skupini prijavljenih manj kot šest udeležencev, Izvajalec izvede tečaj v sorazmerno manjšem številu ur, vendar tako, da je predvideni program predelan v celoti.

 • 90-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 80 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 70 ur pouka, pri treh pa 60 ur.
 • 60-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 45 ur pouka, pri treh pa 35 ur.
 • 45-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 40 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 35 ur pouka, pri treh pa 30 ur.
 • 30-urni tečaj: če je prijavljenih pet udeležencev, se program predela v 26 urah. Če so prijavljeni štirje, se izvede 24 ur pouka, pri treh pa 20 ur.
 • 20-urni poletni tečaj: če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, se program predela v 15 urah, pri 40-urnem tečaju pa v 30 urah.

Če so v mini skupini s 3 do 5 udeleženci prijavljeni manj kot trije udeleženci, Izvajalec izvede program v sorazmerno manjšem številu ur:

 • 40-urni tečaj: če sta prijavljena dva udeleženca, se program predela v 28 urah.

2. Tečaji za otroke - izvedba programa v primeru manj prijav 

Tečaj v skupini izpeljemo v predvidenem obsegu, če je v skupini prijavljenih najmanj pet otrok). Če je prijavljenih manj kot pet udeležencev, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

 • 60-urni tečaj: če so prijavljeni štirje udeleženci, se program predela v 52 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.
 • 55-urni tečaj: če so prijavljeni štirje udeleženi, se program predelali v 45 urah. Če so prijavljeni le trije, se izvede 40 ur pouka.

Poletni tečaj v skupini do 8 udeležencev, 20-urni tečaj: Če so prijavljeni trije oz. štirje udeleženci, se program predela v 15 urah ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

Odpoved tečaja

 • Jezikovni center Lingula si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi v pogojih navedeno minimalno število Tečajnikov ali če se Tečajniki ne strinjajo s predlaganim manjšim številom ur.
 • Morebitno že plačano šolnino brezobrestno povrnemo.

Prekinitev tečaja v razpisani skupini v prostorih Lingule

 • Z vpisom na tečaj v prostorih Lingule se Tečajnik obveže obiskovati tečaj v predvidenem časovnem obdobju. Tečajnik se obveže plačati celotno šolnino, razen če Izvajalca pravočasno obvesti o nastanku utemeljenega razloga, zaradi katerega ne more več obiskovati tečaja.
 • Za utemeljeni razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga Tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni bolniške odsotnosti z dokazili). O upravičenem razlogu mora Tečajnik Izvajalcu predložiti pisno potrdilo. Naročnik je ob odpovedi zaradi utemeljenega razloga dolžen poravnati manipulativne stroške v znesku 50,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih do konca tekočega meseca, v katerem je Lingula prejela vlogo za prekinitev tečaja.
 • Če Tečajnik preneha obiskovanje skupinskega tečaja in o tem Izvajalca predhodno ne obvesti, se šteje, da je storitev opravljena, kot je bilo dogovorjeno, Tečajnik pa je dolžen poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

Individualni tečaj

Odpoved dogovorjenega termina

 • Če se Tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur prej na 040 644 544 (Mateja) ali na mateja@lingula.si. Če Tečajnik svojo odsotnost javi manj kot 24 ur pred srečanjem, se šteje, kot da je bil pouk izveden.
 • Odpove se lahko do 20 % predvidenih srečanj.

 

Pošljite mi več informacij o jezikovnem tečaju

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si