Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Delate te napake v italijanščini tudi vi?

Zbrali smo nekaj napak, ki jih Slovenci pogosto zagrešimo, ko govorimo v italijanščini. Večina napak se nam zgodi, ko dobesedno prevajamo iz slovenščine, zato v Linguli svetujemo, da se novih besed in fraz vedno učite v stavku.

Preverite svoje znanje s kratkim kvizom! Katera od ponujenih možnosti je pravilna?

tečaj nemščine
Tečaj italijanščine: odpravite pogoste napake in spregovorite samozavestno.

1. a / in 

 • Sono di Roma, ma vivo a Milano.
 • Sono di Roma, ma vivo in Milano.

Pravilno: Sono di Roma, ma vivo a Milano.

Razlaga: Pred mesti se vedno uporablja predlog a. Predlog in se uporablja za pokrajine, regije, države, velike otoke, npr. Sono di Firenze, in Toscana, ma vivo a Palermo in Sicilia, in Italia.

2. perché / siccome

 • Perché ho fame, mangio una pizza grande.
 • Siccome ho fame, mangio una pizza grande.

Pravilno: Siccome ho fame, mangio una pizza grande. 

Razlaga: Siccome in perché imata enak pomen, vendar se siccome uporablja vedno na začetku stavka,  perché pa na sredini.

3. Qual è o qual'è?

 • Qual è la tua macchina, quella rossa o quella bianca?
 • Qual' è la tua macchina, quella rossa o quella bianca?

Pravilno: Qual è la tua macchina, quella rossa o quella bianca?

Razlaga: Qual se uporablja vedno v tej obliki in nikoli z apostrofom.

4. veloce / velocemente

 • Marco ama le macchine sportive. A Marco piace guidare veloce.
 • Marco ama le macchine sportive. A Marco piace guidare velocemente.

Pravilno: Marco ama le macchine sportive. A Marco piace guidare velocemente.

Razlaga: Veloce je pridevnik, velocemente pa prislov. Marko rad vozi hitro, rad vozi hitre avtomobile. Marco ama le macchine veloci, ama guidare velocemente.

5. gli / le

 • A Luisa piacciono molto i fiori, perciò Marco gli regala spesso un mazzo di rose rosse.
 • A Luisa piacciono molto i fiori, perciò Marco le regala spesso un mazzo di rose rosse.

Pravilno: A Luisa piacciono molto i fiori, perciò Marco le regala spesso un mazzo di rose rosse.

Razlaga: Čeprav v pogovornem jeziku lahko slišimo Italijane uporabljati zaimek gli tako za ženske kot za moške, je za ženske pravilen zaimek le (ji,njej), za moške pa gli (mu, njemu).

6. lei / voi

 • Signor Marco, lei dove lavora?
 • Signor Marco, voi dove lavorate?

Pravilno: Signor Marco, lei dove lavora?

V italijanščini vikamo v 3. osebi ednine, zato je pravilen odgovor Lei dove lavora? Tako za ženske kot za moške se uporablja zaimek Lei.

7. conoscere / sapere

 • Conosco Mario da 15 anni.
 • So Mario da 15 anni.

Pravilno: Conosco Mario da 15 anni.

Razlaga: Glagol conoscere pomeni poznati, sapere pa vedeti.

8. sta sera / stasere

 • Sta sera esco con gli amici, andiamo ad una festa.
 • Stasera esco con gli amici, andiamo ad una festa.

Pravilno: Stasera esco con gli amici, andiamo ad una festa.

Razlaga: Besede stasera, stanottte, stamattina se pišejo skupaj.

Italijanščina - postanite samozavestnejši govorec

Znanje italijanščine odpira vrata v svet in vam daje samozavest.  Kot samozavesten govorec italijanščine boste imeli prednost tako pri študiju ali študentski izmenjavi kot tudi pri poslu in poklicnih priložnostih. Znanje italijanščine je cenjeno in vam odpira številna vrata. Učenje italijanščine po govorni metodi je odličen način, da hitro postanete samozavesten govorec.

7/26