Ligula
Skoči na vsebino
Brezplačni online testi 📝: preveri svoje znanje
  Vsi članki

Prevajanje navodil za uporabo v angleščino

Navodila za uporabo so namenjena sestavljanju stvari, naprave ali kakega drugega izdelka in pravilni uporabi ter so lahko izdelku priložena v pisni ali elektronski obliki. Prevajanje navodil za uporabo je potrebno, ko se izdelek uporablja v tuji državi, po navadi pa se proizvajalci odločijo kar za prevajanje navodil za uporabo v vse svetovne jezike.

prevajanje
Ko gre za prevajanje navodil za uporabo, je treba izbrati tudi ustrezno besedišče.

 

Kako so napisana dobra navodila za uporabo?

V navodilih za uporabo uporabniku pojasnjujemo potek vseh dejanj, ki jih je treba opraviti, da bi izdelek lahko sestavili, namestili, zagotovili pravilno delovanje, ob tem pa uporabnika tudi opozarjamo na morebitne nevarnosti pri nepravilni uporabi. Ključ za dobro napisana navodila za uporabo je jasna in razumljiva predstavitev vseh korakov. Zbrali smo še nekaj nasvetov, ki se jih je dobro držati:

 • glagoli so zapisani v velelniku,
 • korake navedemo po časovnem zaporedju,
 • za večjo nazornost dodamo sheme, slike, skice ali fotografije.

Zelo se mudi

Navodila za uporabo so navadno tiskana in priložena izdelku, zato jih je treba pripraviti, preden gre izdelek v prodajo. Če se nam zdi, da se s pripravo mudi in da za kakovostno prevajanje navodil za uporabo nimamo časa, dobro razmislimo o posledicah površnega prevoda navodil v več sto izvodih.

Če navodil za uporabo ni prevajala strokovno usposobljena oseba z ustreznimi izkušnjami in če ni imela na voljo dovolj časa, je velika verjetnost, da so v navodilih nejasnosti, kar lahko vodi v zaplete pri uporabi izdelka. Tega pa si zagotovo ne želimo, zato je treba poskrbeti za ustrezno prevajanje navodil za uporabo, ki bodo uporabniku ponudila pravo sliko izdelka in podjetja.

Angleške besede, ki nam pomagajo usmerjati uporabnike

Ko gre za prevajanje navodil za uporabo v angleščino, je treba izbrati tudi ustrezno besedišče. Tukaj je nekaj primerov:

Opisovanje korakov zaporedja:

 • firstly – najprej
 • secondly – nato
 • then – potem
 • finally – na koncu

Dajanje dodatnih navodil:

 • be careful not to – bodite pozorni, da ne
 • you need to – morate
 • be sure to – prepričajte se, da
 • try not to – potrudite se ne

Lingulini izkušeni prevajalci

Glede na vsebino navodil oziroma izdelek bomo v Linguli izbrali najustreznejšega prevajalca. Izkušeni in zanesljivi Lingulini prevajalci bodo poskrbeli, da bo prevajanje navodil za uporabo v angleščino jezikovno, slogovno in terminološko ustrezno.

155/333