Ligula
Skoči na vsebino
  Vsi članki

Nemščina in frazemi, povezani z denarjem

Tečaj nemščine je neizogibno povezan s spoznavanjem nemških besed in besednih zvez. Posebej zanimive besedne zveze pa so frazemi oziroma idiomi. To so stalne besedne zveze, ki imajo ustaljen pomen, njihova značilnost pa je med drugim, da jih običajno ne moremo dobesedno prevajati, saj vsebujejo nenavadne metafore, ki skupaj tvorijo drugačen pomen, kot ga ima vsaka beseda zase.

 

Zbrali smo nekaj zanimivih frazemov, ki so povezani z denarjem in premoženjem.

  • seine Brötchen verdienen

Tako kot v slovenščini tudi v nemščini pravimo, da »si nekdo služi svoj kruh«. S tem želimo povedati, da z delom pridobiva osnovna materialna sredstva za preživetje.

Primer: Der 30-jährige Tobi verdient sich seine Brötchen als Grafiker.

  • etwas für ein Butterbrot bekommen

Smešni dobesedni prevod nemškega frazema bi se glasil »dobiti nekaj za kruh z maslom«. Nemci pravijo tudi »für ein Butterbrot arbeiten«, kar pomeni »delati za kruh z maslom«, s tem pa želijo povedati, da smo nekaj dobili smešno poceni oziroma da delamo za zelo nizko plačilo.

Primer: Mein Vater hatte seinen Wagen auf einer Auktion für ein Butterbrot gekauft.

  • gut bei Kasse sein

V nemščini za osebe, ki imajo veliko denarja in znajo z njim preudarno ravnati, pravijo, da so »dobro pri blagajni«. V nasprotnem primeru, če jim denarja primanjkuje, pravijo, da so »knapp bei Kasse«.

Primer: Ich geniesse die Situation, dass ich momentan gut bei Kasse bin.

  • Geld wie Heu haben

Ko Nemci pravijo, da »ima nekdo denarja kot slame«, s tem želijo povedati, da je ta oseba resnično bogata. V slovenščini se rek glasi »imeti denarja kot toče«.

Primer: Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt. Er hat Geld wie Heu.

  • keine großen Sprünge machen können

Če nekdo »ne more delati velikih skokov«, to pomeni, da nima veliko denarja in mora z njim skrbno ravnati. Ko pregovor uporabimo pritrdilno in povemo, da je »nekdo naredil velik skok«, pa s tem povemo, da je dosegel velik napredek.

Primer: Mit der Sozialhilfe, die man vom Staat erhält, kann man wirklich keine großen Spünge machen.

  • blank sein

Dobesedni prevod fraze bi se glasil »biti gol«, s tem pa želimo povedati, da je nekdo obubožal.

Primer: Früher hatte er noch Geld, seitdem er sie geheiratet hat, ist er aber ganz blank.

  • arm wie eine Kirchenmaus sein

Tako kot v slovenščini tudi v nemščini za nekoga, ki je povsem brez denarja, pravijo, da je »reven kot cerkvena miš«. Rek pa izhaja iz prepričanja, da v cerkvah ni hrane, kot jo večinoma hranijo v kleteh in shrambah drugih zgradb.

Primer: Er ist arm wie eine Kirchenmaus, immer verschmutzt und unrasiert.

Tečaj nemščine po govorni metodi

Seveda je zanimivih nemških frazemov še veliko, spoznate pa jih lahko na tečaju nemščine v jezikovni šoli Lingula. Tečaj nemščine v Linguli je odlična priložnost, da obnovite staro znanje in pridobite novega ter spoznate tudi nenavadne izraze, ki jih Nemci uporabljajo pri vsakodnevnem pogovoru. Lingulini izkušeni profesorji vam bodo pomagali, da boste kar se da hitro spregovorili v nemščini ter se znebili strahu pred tujimi jeziki.

Preberite še nemške frazeme, ki so povezani z živalmi in kulinariko, ter nekaj nenavadnih nemških izrazov, ki vas bodo zagotovo nasmejali.

60/332